Roller

 • Alla
 • Anpassning, tillämpningsutveckling och driftsättning
 • Digital tillverkning
 • Ergonomi
 • High Tech-konstruktion
 • Konstruktion av fästelement
 • Konstruktion
 • Maskin- och utrustningskonstruktion
 • Modellbaserade definitioner
 • Plåtkonstruktion
 • Produktupplevelser
 • Produktutveckling
 • Samarbete genom hela företaget
 • Strategiska leverantörsrelationer
 • Systembiologi och integrativ behandling
 • Systemteknik
 • Utbyte mellan system
 • Utveckling av plastdelar och plastformar
ENOVIA innehåller många standardtillämpningar som tillgodoser de flesta affärsbehov inom produktutveckling. Många företag har dock ofta sina egna affärsprocesser som behövs för att de ska kunna bibehålla konkurrensfördelar. För dessa företag innehåller 3DEXPERIENCE-plattformen tillämpningar för anpassning och applikationsutveckling som gör att det går att modifiera och utöka funktioner samt göra det möjligt att uppgradera dem från en version till nästa. Dessutom ger 3DEXPERIENCE-plattformen driftsättningsmöjligheter för allt från små centraliserade företag till multinationella företag med kontor runt om i världen.
De digitala tillverkningslösningarna i DELMIA® driver fram innovation och effektivitet inom tillverkning genom att globala produktionsprocesser kan planeras digitalt, simuleras och modelleras. Med DELMIA kan tillverkare virtuellt gå igenom hela fabriksproduktionen från konstruktion till att fastställa hur den globala efterfrågan ska mötas. Dessa simuleringsaktiviteter gör att tillverkare bättre kan ta itu med och förändra processer så att de snabbt kan bemöta konkurrensen eller dra nytta av nya marknadsmöjligheter.
Med ergonomilösningarna kan användare utvärdera utrustningskonstruktionen. Genom att minska operatörens trötthet och förbättra bekvämligheten kan produktiviteten maximeras, samtidigt som man säkerställer överensstämmelse och kontrollerar sammanställningarna på flera plattformar.
CATIA Engineering för High Tech är en komplett och omfattande lösning för konstruktion av high tech-produkter i form av allt från plastkomponenter till kretskort och plåtkomponenter. 
Produktutveckling av fästelement förenklar konstruktionen och hanteringen av komplexa sammanställningar med många fästelement. Detta gör att användaren enkelt kan konstruera såväl enkla som sofistikerade skalbara fästelement och samtidigt utföra konsekvensanalyser genom att navigera genom fästelement och fästa komponenter.
I alla branscher, från produkt- till transportbranschen, spelar produktens stil och design en viktig roll för dess marknadsframgångar. Några av de viktigaste funktionerna i CATIA Design som lyfter konstruktionsinnovationen är möjligheten att utveckla form- och materialkreativiteten, uppnå en hög nivå av ytsofistikering och -kvalitet, samt att tillhandahålla rätt verktyg för att fatta beslut med både fysiska och virtuella prototyper.  CATIA Design innehåller alla lösningar som behövs för kreativ konstruktion, förstklassig ytbehandling och produktupplevelse, med funktioner för t.ex. 3D-skissning, underliggande ytor, klass A-modellering, 3D-utskrift, omvänd kompilering, visualisering och upplevelse.
CATIA Industrial Equipment Engineering-serien erbjuder en komplett lösning för konstruktion, formgivning och observation av definitioner av produkter inom industriell utrustning
Genom att använda modellbaserade definitioner får företag en samlad referens för den totala produktdefinitionen – allt i 3D. Det innebär att det finns en samlad källa till all produktinformation, inklusive en helt korrekt geometrisk definition med anteckningar. 
Plåtkonstruktion är en processanpassad lösning som gör att användaren kan konstruera plåtkomponenter snabbt, effektivt och med hög kvalitet, vilket ger snabbare sammanställning. Konstruera rätt från början inom ramen för den virtuella produkten och få tidig inblick i tillverkningsbegränsningar
På dagens tuffa marknad är det oerhört viktigt för företag att skaffa sig konkurrensfördelar genom design. Det handlar om att erbjuda en intressant produkt i rätt tid på marknaden. Det innebär i sin tur att formgivnings- och designstudior behöver se över och förnya sina designprocesser. Konstruktörer står dagligen inför utmaningen att skapa och förmedla sitt designkoncept på ett övertygande sätt. De måste också dela och samarbeta globalt och med andra avdelningar, och förbättra produktens upplevda kvalitet.  Med CATIA Design Experience-portföljen blir beslutsfattandet smidigare tack vare de digitala och/eller fysiska prototyperna.
I takt med att produkter och upplevelser blir allt komplexare ställs även högre krav på prestanda- och kvalitetsmål. CATIA:s svar på utmaningen är att möjliggöra snabb utveckling av högkvalitativa mekaniska produkter. Mekanikkonstruktörer som förses med CATIA-verktygen för 3D-modellering kan få insikt i nyckelfaktorer gällande kvalitet och prestanda i ett tidigt skede av produktens utvecklingsfas. Digitala prototyper, i kombination med digital analys och simulering, gör det möjligt för produktutvecklingsteam att virtuellt skapa och analysera en mekanisk produkt i dess driftsmiljö.  CATIA Engineering tillhandahåller en plattform där produktutvecklare kan skapa alla slags 3D-sammanställningar för ett brett spektrum av tillverkningsprocesser.
Om du ska kunna ge kunderna suveräna upplevelser krävs samarbete mellan företagets anställda, kunder och leverantörer. ENOVIA tillhandahåller en säker realtidsmiljö i vilken alla användare kan hitta, dela, granska och rapportera in produktinformation. Beroende på företagets verksamhetsbehov kan samarbetet hanteras på ett friare sätt eller kontrolleras hårdare med ändringsprocesser för alla avdelningar.
I dagens tillverkningslandskap är dina leverantörer en kritisk komponent i värdekedjan. Framgångsrika företag har insett vikten av att vårda leverantörsrelationerna och ser dem som samarbetspartner. Användarna av ENOVIA for Supply Chain ger sina företag möjlighet att dra nytta av kapaciteten i leverantörskedjan under hela produktlivscykeln och gör leverantörerna till en viktig del av produktutvecklingen. Funktionerna för leverantörskedjan gör att företagen kan låta leverantörerna delta på ett säkert sätt under hela produktlivscykeln.
Läkemedelsindustrin genomgår stora förändringar för att kunna möta de innovationsutmaningar den står inför. FoU-produktiviteten är under ständig press, eftersom tillsynsorgan och finansiärer efterfrågar fler och fler bevis på att de nya läkemedlen svarar mot ett faktiskt medicinskt behov på marknaden. Ett tecken på detta är att datorbaserade prognoser och simuleringsresultat blir en allt viktigare del av inlämningsfilerna för regleringsgranskning. Detta tryck i kombination med en ny extern ekonomisk miljö och den växande marknadsandelen för generikatillverkare utgör en tung belastning när det gäller läkemedelsföretagens kort- och långsiktiga prestanda. Dassault Systèmes har i samarbete med branschledare inom BioIntelligence Consortium utvecklat ett omfattande paket BioPLM-lösningar för att hantera utmaningar och förbättra effektiviteten i läkemedelsutvecklingen och utvecklingsprocessen. Genom globala vetenskapliga samarbeten, sammanställningar av vetenskapliga data och semantisk sökning samt virtuell modellering och prediktiva simuleringar får läkemedelsforskare och deras globala nätverk möjlighet att snabbt och mer effektivt ta fram nya läkemedel samt förbättra resultaten för nya och bättre riktade behandlingslösningar.
Det har aldrig varit mer utmanande att utveckla smarta produkter.  Utvecklare behöver en integrerad metod för systemtekniken för hela utvecklingsprocessen.  Kravhantering, systemarkitekturdefinition, detaljerad modellering och simulering av komplexa system, samt utveckling av inbäddad programvara är samtliga processer som måste behärskas i ljuset av den färdiga produkten.  Dassault Systèmes systemtekniklösning tillhandahåller en unik, öppen och omfattande utvecklingsplattform. Det är en plattform med fullt integrerade funktioner för tvärdisciplinära modellerings-, simulerings-, verifierings- och affärsprocesser som behövs för att utveckla komplexa ”cyberfysiska” produkter. Det gör det möjligt för organisationer att snabbt och enkelt utvärdera begäran om ändringar eller utveckla nya produkter eller systemvarianter, samtidigt som de använder en enhetlig metod för prestandabaserad systemteknik som minskar de totala kostnaderna för system- och produktutveckling.
För effektivt utförd produktutveckling måste data delas mellan 3DEXPERIENCE-plattformen och andra affärsprogramsystem. 3DEXPERIENCE-plattformen har ett dubbelriktat standardbaserat gränssnitt, så att materialförteckningar och produktstrukturdata kan utväxlas med branschledande ERP-system som SAP och Oracle Manufacturing. Dessutom kan ett systemutväxlings-API och -ramverk användas för många andra saker.
Höga förväntningar från kunder, stark global konkurrens och tuffa ekonomiska villkor ökar trycket på tillverkningsindustrin och särskilt verktygstillverkning. För att få verkliga konkurrensfördelar måste verktygstillverkare mer än någonsin leverera snabbt, kontrollera kostnader och uppnå kompromisslös kvalitet.
 • Digital tillverkning

  NC Machine Code Validation Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Utför virtuell validering av NC-programkod
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Milling Machining Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera 2,5- och 3-axelfräsmaskiner
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Multi-Axis Milling & Turning Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera avancerade fräsmaskiner i flera axlar
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Multi-Axis Milling Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera avancerade maskiner för fräsning i flera axlar
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Prismatic & Turning Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera 2,5-axelsfräsmaskiner och avancerade kombimaskiner
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Prismatic Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera 2,5-axelfräsmaskiner
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Plant Layout Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera anläggningslayout
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Plastic Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som gör det möjligt att skapa tillverkningsklara formgjutna komponenter med hjälp av ultrasnabb funktionell modelleringsteknik
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Powertrain & Chassis Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En branschanpassad roll som optimerar utvecklingen av sofistikerade mekaniska chassin.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Printed Circuit Board Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera rigida eller flexibla mönsterkort med hänsyn till den övergripande mekaniska konstruktionen.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Process Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera, optimera och validera processplaner
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Process Plans Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Kom åt dina tillverkningsdata närsomhelst, varsomhelst och på ett säkert sätt
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Process Simulation Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Monteringsprocessimulering för produktionsanalys
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Process Simulation Reviewer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simuleringsbaserade markerings- och samarbetsfunktioner
  Upptäck rollen
 • High Tech-konstruktion

  Product Enclosure Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera fullständiga och avancerade produkthöljen i plast eller plåt och integrerade mönsterkort
  Upptäck rollen
 • Konstruktion

  Product Industrial Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En fullständig och enhetlig arbetsflödeslösning för industriell design med allt från 2D- och 3D-skiss, konceptmodellering, detaljerad och teknisk ytmodellering till visualisering av konstruktioner:
  Upptäck rollen
 • Samarbete genom hela företaget

  Report Generator

  Lokalt på företaget
  Utnyttja information och immateriella egendomar effektivare vid beslutsfattande
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Reverse Shape Optimizer

  I molnet Lokalt på företaget
  Hantera komplex formdeformering av virtuella produkter
  Upptäck rollen
 • Samarbete genom hela företaget

  Review and Approve

  I molnet Lokalt på företaget
  Möjlighet till bredare användarsamarbete, informationsåtkomst och processtyrning
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Rigid Flex Circuit Board Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera flex-rigida mönsterkort med hänsyn till den övergripande mekaniska konstruktionen
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Robotics Arc Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera bågsvetsrobotar
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Robotics Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera och validera industrirobotars beteende
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Robotics Native Program Validation Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera robotbeteenden med tillverkarens programvara för robotstyrenheter
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Robotics Spot Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa och simulera robotarbetsceller med funktioner för punktsvetsning och borrning och nitning
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  SYSTEMS LIQUID COOLING LIBRARY

  Lokalt på företaget
  Effektivisera konstruktion, komponenturval och dimensionering av vätskekylningssystem genom hög prestanda, transient svar och kontroll.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Shape Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En avancerad tilläggsroll för formkonstruktion som kompletterar processen med produktdefinition och framtagande av högkvalitativa ytor.
  Upptäck rollen
 • Maskin- och utrustningskonstruktion

  Shaped Machine & Equipment Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull programserie för skapande och hantering av sofistikerade produkter relaterade till maskiner och utrustning med komplexa ytor.
  Upptäck rollen
 • Plåtkonstruktion

  SheetMetal Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Effektiviserar hela plåttillverkningsprocessen från konstruktion till tillverkning
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Shop Floor Equipment Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa virtuella modeller av tillverkningsutrustning
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Shop Floor Equipment Simulation Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera och validera mekaniska enheters beteenden
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Structural Package Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Med Structural Package Design kan konstruktörer skapa och ändra förpackningar med exakthet. Det skapar en mycket produktiv och intuitiv konstruktionsmiljö med olika verktyg för alla förpackningsbehov.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Air Conditioning Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Optimera och verifiera luftkonditioneringssystem för fordon – från tidiga konstruktionsfaser till utformning och tillämpning av avancerade styrsystem
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Architect

  I molnet Lokalt på företaget
  Klargör eller definiera behov och mål och utveckla en kostnadseffektiv lösning genom analys i en modellbaserad metod som belyser det driftmässiga sammanhanget och de tjänster som systemet tillhandahåller, samt funktions- och komponentarkitekturer som definierar konturer för alla systemkomponenter.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Battery Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Batterisimulering på systemnivå.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems C Code Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd resultat från 3DEXPERIENCE-systemmodelleringsplattformen i andra samsimuleringsmiljöer:
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Electric Power Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera, simulera och analysera elektrisk DC- samt enfas- och trefas-AC-system och snabba upp utvecklingen och verifiering av styrningen
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Engine Dynamics Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera och analysera förbränningsmotorsystem, inklusive fullständiga studier av luft-/gasutbytesprocessen för tryck och termodynamik
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Engines Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera bensin och dieselmotorer för utvärdering av inlopps- och utloppsflöden, utsläpp och vridmoment.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems FMU Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Utnyttja 3DEXPERIENCE-plattformens kraftfulla fysiska systemmodelleringsfunktioner med andra samsimuleringsmiljöer:
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Flexible Bodies Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Snabbare analys av stora balkrörelser, ringplattor och flexibla kroppar
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Fuel Cell Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera och optimera olika typer av bränsleceller och deras styrsystem för ett brett utbud av industriella tillämpningar
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Heat Exchanger Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera och dimensionera element och värmeväxlarkonfigurationer för värmehanteringssystem i fordonsbranschen.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Human Comfort Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera och analysera värmekomforten i byggnader och fordon.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Hydraulic Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera och verifiera hydrostatiska drivsystem inom branscher för fordon, tåg, flyg och industriell utrustning.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Hydro Power Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Optimera utvecklingen av nya vattenkraftverkskonstruktioner, inklusive konstruktion och virtuell testning av nya styrstrategier.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Pneumatic Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Möjliggör optimering och verifiering av fullständiga pneumatiska system – från tidiga koncept till detaljerade produktionsdefinitioner.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Real Time Execution Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Exportera Modelica-kompatibla systembeteendemodeller från 3DEXPERIENCE-plattformen för användning med simuleringsmiljöer i realtid, till exempel dSPACE eller xPC för Hardware-In-the-Loop-simulering:
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Schematic Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa disciplinspecifika intelligenta ritningar för lednings-, slang-, rör-, värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Simulink Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Exportera Modelica-kompatibla modeller för systembeteende från 3DEXPERIENCE®-plattformen för simulering i en Simulink®-miljö:
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Smart Electric Drives Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellering och simulering av fullständiga eldrivsystem.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Thermal Power Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera och simulera stationär och transient drift av värmekraftverk, inklusive ång- och kombikraftenheter.
  Upptäck rollen
 • Systembiologi och integrativ behandling

  Therapeutics Efficacy Modeler

  Lokalt på företaget
  Komplett svit för biologer inom forskning och utveckling som gör att de kan utforma, dela och samarbeta på evidensbaserade biologiska hypoteser om mekanismer för läkemedelsverkan.
  Upptäck rollen
 • Systembiologi och integrativ behandling

  Therapeutics Knowledge Scientist

  Lokalt på företaget
  Samarbeta utifrån en samlad semantisk vy över alla interna och externa vetenskapliga rön som behövs för upptäckts- och utvecklingsuppgifterna inom biovetenskapen.
  Upptäck rollen
 • Systembiologi och integrativ behandling

  Therapeutics Safety Modeler

  Lokalt på företaget
  Inriktning på två användningsområden: utvärdering av bioläkemedels immunogenicitet och optimering av dem genom att minska riskerna. Utvärderingen av immunogenicitet baseras på modellering av det humorala immunsvaret från immunsystemet (presentation av peptidfragment från HLA-systemet). Risken längs bioläkemedelssekvensen och riskfördelningen inom befolkningsgrupper kartläggs. Bioläkemedlet betygssätt enligt en immunogenicitetskala utifrån immunogenicitetsrisken, vilket underlättar vid prioritering av läkemedel.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Time Study Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Beräkna uppgiftstider med företags- eller branschstandarder
  Upptäck rollen
 • Konstruktion

  Transportation Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En komplett och enhetlig lösning för de mest krävande formgivnings- och designstudior. Den har 2D- och 3D-skissning, konceptmodellering, detaljerad och teknisk ytmodellering för färgning och bortskalning, samt konstruktionsvisualisering:
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Tubing Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En 3D-miljö för utveckling av rör och ledningar för fysisk konstruktion av böjliga och flexibla rör- och ledningssystem.
  Upptäck rollen
 • Produktupplevelser

  Virtual & Physical Prototyper

  I molnet Lokalt på företaget
  Hanterar övergångar mellan digitala och fysiska format genom import, generering, modifiering och optimering av digitaliserade data, till exempel rutnät och skanningar:
  Upptäck rollen
 • Produktupplevelser

  Visual Experience Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Ett verktyg för visualisering och rendering som låter icke-specialister skapa avancerade visualiseringar i realtid med interaktiv och fotorealistisk grafik:
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Work Instructions Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa konfigurerade 3D-arbetsinstruktioner
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Work Plan Release Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Dela DELMIA-planeringsdata med DELMIA Apriso Execution
  Upptäck rollen
 • Ergonomi

  Work Safety Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Tidig validering med virtuella arbetare för en säkrare arbetsplats
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  3D Design for Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa virtuella modeller av tillverkningsutrustning
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  3DEXPERIENCE Apriso

  Lokalt på företaget
  En djupgående portal till Apriso Execution från 3DEXPERIENCE-plattformen
  Upptäck rollen
 • Modellbaserade definitioner

  3DMaster Conceptual Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Utforska och utforma innovativa lösningar med en realtidsplattform för samarbete
  Upptäck rollen
 • Modellbaserade definitioner

  3DMaster Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Fullständiga 3D-modellbaserade definitioner säkerställer överensstämmelse mellan 3D-konstruktion samt toleranser och kommentarer i 2D
  Upptäck rollen
 • Konstruktion

  Aero Surface Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  Kraftfull integrerad ytmodellering för lofting och aeronautisk ytkonstruktion ger experter möjlighet att förfina aerodynamiska ytor och ta hänsyn till alla kurvor och ytmatematiska faktorer:
  Upptäck rollen
 • Konstruktion

  Aesthetical Shape Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  Avsedd för formexperter som vill uppnå en hög ytkvalitetsnivå och samtidigt uppfylla estetiska och tekniska krav.
  Upptäck rollen
 • Anpassning, tillämpningsutveckling och driftsättning

  Applications Developer

  Lokalt på företaget
  Erbjuder verktyg för programvaruutveckling, API, dokumentation och exempel som stöd i utvecklingen av nya 3DEXPERIENCE®-appar.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Architectural Detail Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Med Architectural Detail Designer kan du göra en fullständig definition av byggnadsprojektet. Det breda samarbetsramverket gör att arkitekter, planerare och kunder kan göra verklighet av byggnaden innan den faktiskt är byggd.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Assembly Simulation Expert

  I molnet Lokalt på företaget
  Generera optimerade monteringsbanor automatiskt
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Body In White Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Högproduktiva funktioner som effektiviserar Body-in-White-konstruktionsprocessen.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Cabletray 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Integrerad 3D-miljö för utveckling av elkabelstegar för fysisk konstruktion av kabelstegar utifrån den fullständiga digitala modellen
  Upptäck rollen
 • Ergonomi

  Car Design Ergonomist

  I molnet Lokalt på företaget
  Passagerarfokuserad konstruktion av bilinteriörer
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Civil Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Med Civil Engineer kan du göra en fullständig definition av byggnadsprojektet. Det breda samarbetsramverket gör att arkitekter, planerare och kunder kan göra verklighet av byggnaden innan den faktiskt är byggd.
  Upptäck rollen
 • Konstruktion

  Class A Expert

  I molnet Lokalt på företaget
  Den här tilläggsrollen utökar rollen Class-A Modeler med en ytterligare uppsättning avancerade verktyg för transportkonstruktion:
  Upptäck rollen
 • Konstruktion

  Class A Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  En fullständig uppsättning explicita ytmodelleringsverktyg som gör att digitala skulptörer kan uppnå perfekt ytkvalitet:
  Upptäck rollen
 • Strategiska leverantörsrelationer

  Collection Planner

  Lokalt på företaget
  Reagera snabbt på ändringar i säsongsbetonade krav och material och produkt
  Upptäck rollen
 • Strategiska leverantörsrelationer

  Collection Sourcing Manager

  Lokalt på företaget
  Bredda intressenters delaktighet i inköp för att förbättra den globala inköpsverksamheten
  Upptäck rollen
 • Strategiska leverantörsrelationer

  Collection Vendor Manager

  Lokalt på företaget
  Bättre samarbete mellan säljare och leverantörer med huvudkontoren för varumärket och återförsäljare
  Upptäck rollen
 • Utbyte mellan system

  Collocation Data Exchange

  Lokalt på företaget
  Collocation Data Exchange automatiserar datasynkronisering mellan 3DEXPERIENCE®-plattformar.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Braiding Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Effektivisera konstruktionen av kompositkomponenter genom simulering av flättillverkningsprocessen (Braiding Manufacturing Process)
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Designer & Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  Composites Designer & Manufacturer är ett tillägg till mekanikrollerna. Den används för konstruktion och industrialisering av kompositkomponenter och kombinerar Composites Design och Composites Manufacturing Preparation, med tillägget av Converter for STEP MultiDiscipline.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning processorienterade program på en enhetlig och integrerad plattform som gör det möjligt att effektivt hantera kompositmaterial på komplexa ytor.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  En fullständig lösning för konstruktion och industrialisering av kompositkomponenter genom att kombinera rollerna Composites Designer och Manufacturer.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Laser Projection Operator

  I molnet Lokalt på företaget
  Med alternativet Composites Laser Projection Operator kan du skapa och redigera laserprojektionsfiler för verkstadsgolvet.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning processorienterade program som industrianpassar komplexa kompositkomponenter före produktion
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Concept Architectural Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konceptkonstruktion och beslutsfattande för arkitekter och byggnadsplanerare.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Concept Structural Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Hantera generella byggnadsstrukturer, inklusive mönster för primära och sekundära balkar och grundelement
  Upptäck rollen
 • Konstruktion

  Creative Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Ett integrerat kreativt arbetsflöde inriktat på idéutveckling, framtagning av koncept och visualisering:
  Upptäck rollen
 • Anpassning, tillämpningsutveckling och driftsättning

  Customization and Specialization Administrator

  I molnet Lokalt på företaget
  Anpassa datamodeller och beteenden för 3DEXPERIENCE®-plattformens program.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Design Review & Preparation

  I molnet Lokalt på företaget
  Ger dig möjlighet att komma åt och skapa exakta geometrier. Det gör att du kan göra korrekta mätningar utan att ändra de ursprungliga geometridefinitionerna.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Drill & Fill Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa, simulera och validera komplexa NC-program för borrning och nitning
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Electrical 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruktion av kablage och kabeldragningssystem i samband med systemdefinitioner i ritningar och den fullständiga virtuella 3D-produkten
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Electrical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En integrerad elutvecklingsmiljö i 3D som möjliggör fysisk konstruktion av kablage inom den digitala modellens kontext.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Electrical Harness Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Generera en utbredd definition av 3D-kablagekonstruktionen för att skapa trådläggningsmall för tillverkning samt kablagedokumentation.
  Upptäck rollen
 • Utbyte mellan system

  Engineering Adapter for X-PDM

  Lokalt på företaget
  Möjliggör utbyte av produkt-, process- och kravdata mellan 3DEXPERIENCE®-plattformen och andra system
  Upptäck rollen
 • Anpassning, tillämpningsutveckling och driftsättning

  Enterprise Modeling Administrator

  Lokalt på företaget
  Direktuppdatera underliggande dataschema och affärsregler för en 3DEXPERIENCE®-implementering.
  Upptäck rollen
 • Ergonomi

  Ergonomics Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Människocentrerad produktkonstruktion och arbetsplatsutformning
  Upptäck rollen
 • Ergonomi

  Ergonomist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa mycket specifika och verklighetstrogna dockor
  Upptäck rollen
 • Anpassning, tillämpningsutveckling och driftsättning

  External System Federation Administrator

  Lokalt på företaget
  Få åtkomst till externa datakällor och visa dem som inbyggda ENOVIA®-data i 3DEXPERIENCE®-plattformen
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Fastener Process Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa och jämka ritningar för monteringsfästdon
  Upptäck rollen
 • Konstruktion av fästelement

  Fasteners Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Förenkla konstruktionen och hanteringen av komplexa sammanställningar med många fästelement
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Fluid 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En integrerad miljö för utveckling av 3D-flödessystem för fysisk konstruktion av rör-, slang-, värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem i den digitala modellen.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Heavy Industry Assembly Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera tillverkningssammanställningsplaner för tung industri
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Heavy Industry Fluidic Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  Detaljerad planering av vätskekomponenter med komplett dokumentation av arbetsförberedelser och tillverkning
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Heavy Industry Process Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa balanserade processplaner för tung industri
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Heavy Industry Structure Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa tillverkningsstrukturritningar för tung industri
  Upptäck rollen
 • Plåtkonstruktion

  Hydroformed SheetMetal Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Effektivisera konstruktionen och tillverkningen av hydroformerade plåtkomponenter
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Industrial Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera och simulera resurser och materialflöden
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Interior Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Branschanpassad roll för att skapa komplexa plast-, smides- och gjutkomponenter för fordonsinteriörer.
  Upptäck rollen
 • Maskin- och utrustningskonstruktion

  Machine & Equipment Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull programserie för skapande och hantering av sofistikerade produkter relaterade till maskiner och utrustning.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Global definition av processplaneringen i ett enda program
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Mechanical & Shape Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa och hantera konstruktionen av sofistikerade mekaniska projekt, inklusive avancerad ytdesign
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull programserie för skapande och hantering av sofistikerade mekaniska projekt
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Mechanical Part Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En sofistikerad och produktiv mekanisk tilläggsroll som kompletterar produkternas definitions- och skapandeprocess
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Mechanical Tooling Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull processorienterad programserie för generering och hantering av produkter med fördefinierade komponenter.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Mechanism Simulation Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande och kraftfull uppsättning verktyg för skapande, hantering och simulering av produkter som innehåller komplexa mekanismer
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Mold & Tooling Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull processorienterad programserie för skapande och validering av detaljerade formsprutningsprodukter som utnyttjar produktutvecklingskunskap
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Mold Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera, detaljkonstruera och validera formsprutningen
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Multi-Discipline 3DMaster Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program som gör det möjligt att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt, med en enda fullständig produktdefinition i 3D.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Multi-Discipline Mechanical & Shape Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program som gör det möjligt att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt, inklusive avancerad och komplex ytkonstruktion.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Multi-Discipline Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program som gör det möjligt att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt.
  Upptäck rollen