Utbyte mellan system

X-BOM Connector for Oracle Manufacturing ()

X-BOM Connector for Oracle Manufacturing möjliggör realtidssamarbete och dubbelriktat datautbyte mellan Oracle Manufacturing och Product Engineer och Manufacturing BOM Manager, vilket innebär att information om delar, materialförteckning, drift, tillverkningskostnader och lagerhållning kan delas.

Hämta datablad

beskrivning

De flesta företag har standardiserade system för produktlivscykelhantering (PLM) för produktplanering och produktutveckling, samt system för företagsresursplanering (ERP) för hantering av tillverkning och ekonomisk verksamhet. Båda systemtyperna använder produktinformation som vanligen utgörs av en materialförteckning. Typiskt för båda systemen är också att de tillåter att dataändringar utförs i olika stadier av produktens livscykel. Därför behöver företagen både en process- och teknikstrategi som håller produktinformationen synkroniserad utan att påverka effektiviteten i produktutvecklingens innovations- och tillverkningsverksamhet. Tack vare X-BOM Connector for Oracle Manufacturing kan företagen uppnå den här visionen.

X-BOM Connector for Oracle Manufacturing