Strategiska kundrelationer

Requirements Manager

Requirements Manager

Requirements Manager gör det möjligt för företag att förbättra sin generella globala kravhanteringsprocess genom att lyssna till ”kundens röst” och omsätta den till användarkrav som definierar nya produkter. Requirements Manager ger företag en central lagringsplats för kundernas behov och de produktkrav som gör dem nöjda.

Hämta datablad

beskrivning

Requirements Manager gör att globala utvecklingsföretag kan vara konsekventa i en delad miljö när de fångar upp krav från kund, standarder och marknad. Krav kan definieras och delas upp i hierarkier och sedan uppfyllas genom design, implementering och testning av slutprodukter för att säkerställa spårbarhet under produktutvecklingsprocessen. Fördelarna med Requirements Manager utökas vidare när den används ihop med andra ENOVIA®- och CATIA®-lösningar till att definiera komplexa produkter, inklusive deras funktionella och logiska aspekter. Eftersom kraven länkas till program- och projekthanteringsaktiviteter får du dessutom full spårbarhet genom hela utvecklingsprocessen och kan säkerställa att produkterna som utvecklas uppfyller marknadsmålen.

Requirements Manager gör att företag kan bli mer effektiva i sin kravhanteringsprocess genom att möjliggöra följande:

  • Hantera hela kravlivscykeln från skapande till slutlig produktlansering.
  • Säkerställa spårbarhet av krav tillbaka till den ursprungliga kunden och marknadsdokumentet (källa).
  • Förbättra konfigurationen av krav genom att etablera baslinjer som alla intressenter är överens om och därigenom minska utvecklingskostnaderna och undvika sena leveransdatum.
  • Förbättra delning och information om krav till organisationer med olika funktioner för mindre omarbetningar samt färre missade mål och leveransdatum.
  • Stöd för optimala definitioner av konstruktionsarkitektur genom avvägningsanalyser som tar hänsyn till funktion, resultat och kostnad.