Plåtkonstruktion

Hydroformed Sheet Metal Designer

Hydroformed Sheet Metal Designer

Flygplansprogram möter många utmaningar på grund av det stora antalet komplexa plåtkomponenter som måste produceras. Detaljerad tillverkningsinformation måste samlas in tidigt under konstruktionsdefinitionsfasen för att undvika resursslöseri och onödiga fel, samtidigt som det kan vara svårt att uppnå enhetliga resultat för olika tillverkningsrepresentationer.

Hydroformed Sheet Metal Designer är särskilt inriktad på definition av hydroformade plåtkomponenter. Dra nytta av företagets kunnande, till exempel konstruktions- och tillverkningsbegränsningar, och arbeta med precision och snabbhet.

Rollen är baserat på konstruktion och tillverkningsprocesser för plåtkomponenter och ger konstruktörer och driftingenjörer en fördefinierad uppsättning funktioner som underlättar konstruktion av plåtkomponenter och deras respektive verktyg.

Kontakta en försäljare

beskrivning

Effektivisera konstruktionen och tillverkningen av hydroformerade plåtkomponenter

  • Minskar konstruktions- och tillverkningsfel tack vare processorienterade plåtfunktioner
  • Effektivare verktygskonstruktion tack vare dedikerade förberedelsefunktioner för tillverkning
  • Reducerar konstruktionsmodifieringar genom användning av immateriella rättigheter och tillämpning av automatiserade konstruktions- och kontrollregler
  • Förkortar beslutstider med integrerad produktutveckling genom en enhetlig plattform
Hydroformed Sheet Metal Designer
Se webbseminariet "Sheet Metal Design Engineering"