Kvalitet och efterlevnad

Quality Document Manager ()

Quality Document Manager

Med Quality Document Manager kan företag definiera och hantera kontrollerad dokumentation globalt med en utbyggbar förändringsprocess och företagstäckande utbildningshantering. Samarbete med elektroniska signaturer säkerställer efterlevnad med branschstandarder och -bestämmelser.

Hämta datablad

beskrivning

Reglerade företag lever på att vara först med att få ut klassledande produkter på marknaden utan att äventyra regelefterlevnaden. I slutänden måste företagen uppnå en mogen produktkvalitet utan att tyngas ner av efterlevnadskraven. Quality Document Manager etablerar och inför företagsstandard som möjliggör konsekvent utveckling och produktion av kvalitetsprodukter som uppfyller och till och med överträffar krav på regelefterlevnad och kvalitet.

Quality Document Manager automatiserar och hanterar företagets ändringshantering, granskningsversioner, utbildning och distribution av godkända dokument. Quality Document Manager förenklar dokumentändrings- och granskningsprocessen avsevärt och, än viktigare, minskar risken som förknippas med användningen av felaktiga och inaktuella dokument.

Föreslagna ändringar utvärderas, motiveringar dokumenteras och ändringsplaner definieras och genomförs. Uppgifter för godkännande av ändringar konfigureras för granskare och godkännare, och elektroniska signaturer krävs innan de godkända dokumenten kan publiceras i hela verksamheten. Ändringshanteringsprocesser implementeras för att säkerställa att godkända dokument implementeras konsekvent över flera anläggningar utifrån giltighetsdatum. Det ger förutsättningar för återkommande granskningar och säkerställer löpande efterlevnad och att dokumentet används i rätt syfte.

Med Quality Document Manager kan du säkerställa och registrera att alla berörda platser och anställda informeras om ändringar och tar del av nya och ändrade styrdokument. För varje nytt eller reviderat dokument som släpps skickar systemet automatiskt e-postmeddelanden till personal som påverkas av det styrdokumentet. Den automatiska utbildningsprocessen medför att personalen måste bekräfta när dokument godkänns och använda elektroniska signaturer, med bekräftelse på att de läst och förstått innehållet, för att verifiera att de har utfört de tillhörande obligatoriska utbildningsuppgifterna. Utbildningsuppdrag efter land definieras enkelt och följs upp fram till slutförande som stöd vid kvalitetsgranskningar.