Produktplanering och programhantering

Program Cost Manager ()

I Program Cost Manager ges möjlighet till insamling, analys och samarbete i samband med kontraktbaserade program, projektkostnader och scheman. Den hanterar projekt med hög risk, hög kostnad eller lång ledtid med hjälp av riktlinjer av branschstandard (EIA-748). Den här standarden är obligatorisk vid offentlig upphandling och den vedertagna standarden inom flyg- och försvarsindustrin, energibranschen, byggbranschen och sjöfarts- och offshoreindustrin.

beskrivning

Med Program Cost Manager kan ett företag automatisera resursplaneringsaktiviteter för kostnad och tidsplan och institutionalisera bästa metoder för olika projekttyper enligt en industristandard (EIA-748). Samarbetsfunktionerna ger mycket bättre inblick i information om intjänat värde och tidsplanens värde för att man ska kunna fatta bättre beslut om resurser, tidsplaner och budget.

Program Cost Manager kan ge globala team den korrekta realtidsinformation som de behöver för att hålla projekten på banan och svara bättre. Genom standardvärden som anpassats efter Gold Card ger Program Cost Manager inblick i ett projekts status vad gäller övergripande tidsplan, resurser och kostnader för planering och faktisk utvärdering. De här standarderna kan ge en mer fullständig insyn i projektet än bara statusen eftersom man kan prognostisera uppskattning vid slutförande och andra faktorer för att återställa eller justera en projektplan eller definiera framtida behov av resurser. Dessa data och korrekt spårning av variationerna ger möjlighet att förbättra projektens övergripande prestanda avsevärt och leverera enligt kontraktet.