Produktplanering och programhantering

Contract Deliverable Manager ()

Contract Deliverable Manager

Contract Deliverable Manager tillhandahåller en samarbetsmiljö där användarna kan komma åt, hantera och leverera kontraktsdokumentation och leveransobjekt (dvs. projektinlämningar) för sina uppgifter.

Hämta datablad

beskrivning

Företag kan inte längre förlita sig på manuell inhämtning av projektstatus. Den tid som läggs på att söka efter och omvandla data och genomföra fysiska möten med ett flertal deltagare måste undvikas och undanröjas. Med Contract Deliverable Manager kan du göra det, eftersom uppdateringen av projektuppgifters status ingår i 3DEXPERIENCE®-systemet. Systemet även används till att utveckla och hantera material som tillhandahålls för att utföra projektuppgiften. Det gör att projektledningsfunktionerna kopplas direkt till användarnas verktyg så att rapporteringsstatusen inte blir till en börda. Beroendet av manuell statusinhämtning minskas eller undanröjs.

När användarna kan rapportera uppgiftsstatus via sina normala arbetsuppgifter möjliggörs konceptet med ”osynlig styrning”. Alternativet till osynlig styrning är att teammedlemmarna kommunicerar status på informella sätt som via e-post, eller att projektledare tvingas att manuellt samla in och sammanställa statusuppdateringar. Det här är mycket arbetskrävande och tidsödande. Dessutom är informationen alltid inaktuell eftersom utvecklingen fortsätter omedelbart efter att statusen rapporterats. Ineffektivitet och ofullständiga eller sena data gör effektivt beslutsfattande till en fråga om intuition istället för om data. Med Contract Deliverable Manager försvinner de problemen.

Contract Deliverable Manager ger användarna insyn i kontrakts- och projektuppdragen och gör att de kan skapa risker, problem och möjligheter. Användarna samarbetar genom delade mappar och dokument för leveransobjekten för att definiera status och godkänna och granska.