Multifysikmodellering och -simulering

Simulation Tokens ()

Ett driftsättningsalternativ som möjliggör lokal simulering, samsimulering, processgenomförande och automatiserad modellering.

beskrivning

Företag behöver skalbara simuleringsfunktioner som hanterar analytikers dagliga uppgifter och lösningar för de största modellerna och för det antal parallella simuleringsberäkningar som krävs. Simulation Tokens kommer med ett antal återanvändbara tokens som gör det möjligt att utföra simuleringsberäkningarna lokalt och på maskinvara utanför företaget, använda flera kärnor i distribuerade beräkningsmiljöer, utföra processuppgifter inom en simuleringsprocess och automatisera modelleringen vid sammansättning av enheter.