Multifysikmodellering och -simulering

Fluid Mechanics Analyst

Fluid Mechanics Analyst

En simuleringsroll för analytiker som validerar konstruktionskraven för komplexa produkter genom simuleringsteknik med datorbaserad hydrodynamik (CFD) med stor noggrannhet.

beskrivning

Med Fluid Mechanics Analyst kan man enkelt växla mellan olika applikationer så att användaren kan fokusera på produkten och använda rätt verktyg vid rätt tidpunkt under arbetet. Det ger betydligt högre flexibilitet och bättre samarbetsmöjligheter vid konstruktions- och simuleringsprocesserna. Geometriändringar uppdateras automatiskt och blir omedelbart tillgängliga på samma plattform så att analytikern kan arbeta med de uppdaterade resultaten.