Simulering av system i Modelica – 3DEXPERIENCE

Dynamic Systems Engineer

Dynamic Systems Engineer

Rollen Dynamic Systems Engineer erbjuder en Modelica- och FMI-lösning för effektiv modellering och simulering av dynamiska system med multi-fysik.

Med modellbaserad systemkonstruktion kan du snabbt bedöma systemarkitekturer baserat på simulering av beteende och prestanda. Fatta välgrundade beslut tidigare i utvecklingsprocessen långt före detaljerade konstruktioner eller tillverkning av fysiska prototyper.

Du kan dessutom lägga till en omfattande uppsättning modellbibliotek som alla är kompatibla med varandra så att du effektivt och snabbt kan förutsäga systembeteenden.

Kontakta en försäljare

beskrivning

Effektivare utveckling och granskning av system med komplex dynamik genom modellering och simulering:

  • Integrerad arbetsgruppmiljö med delad digital representation för korrekt modellbaserad konstruktion som helt överensstämmer med det öppna Modelica-språket
  • Domänspecifika Modelica-bibliotek för snabb modellering och simulering av komplexa multifysiksystem
  • Modellering och simulering av multikropps- och multifysiksystem
  • Systemmodellhantering
  • Kraftfull 3DEXPERIENCE-simuleringsmiljö för produktutveckling
  • FMI-importfunktioner (Functional Mockup Interface) möjliggör heterogena samsimuleringsmiljöer
Dynamic Systems Engineer
Webbseminarium: Introduktion till Dymola