Modelica-systembibliotek

Thermal Power Library ()

Thermal Power Library

Det Modelica-baserade Thermal Power Library är idealiskt för simulering av både stationär och transient drift med hjälp av samma modell. För transient drift finns det kraftfulla funktioner för detaljerade analyser av anläggningens igångsättning, nedstängning och belastningsfrånkopplingsscenarier som gör det möjligt att verifiera att styrsystemet kan hantera sådana situationer.

Förutom att täcka hela ångcykeln möjliggör Thermal power library även snabb modellering och simulering av förbränningsgasaspekterna av värmekraftverk, inklusive ett stort utbud av efterbehandlingsteknik som till exempel avsvavling, borttagning av kväveoxider och system för koldioxidinfångning.

Broschyr om Thermal Power Library

beskrivning

Modellera och simulera stationär och transient drift av värmekraftverk, inklusive ång- och kombikraftenheter.

  • Möjlighet till simulering av både dynamiskt och stationärt tillstånd i samma modell
  • Stort utbud av komponenter, korrelationer och mediemodeller
  • Lämpligt för konstruktion och validering av kontrollsystem
  • Helt kompatibelt med Modelica Electric Power Library för validering av hela anläggningens drift och utvecklingen av dess kontrollsystem
  • Olika anläggningskonstruktioner och deras olika dynamiska beteende kan studeras i ett tidigt stadie av konceptkonstruktionen.
  • Fullständiga funktioner för simulering i realtid

 

Thermal Power Library
Kontakta en försäljare