Modelica-systembibliotek

Liquid Cooling Library ()

Liquid Cooling Library

Det Modelica-baserade Liquid Cooling Library möjliggör snabb konstruktion och simulering av vätskekylningssystem med sammantryckbart och icke-sammantryckbart flöde för virtuella prototyper, komponentdimensionering och styrsystemkonstruktion.

beskrivning

Effektivisera konstruktion, komponenturval och dimensionering av vätskekylningssystem genom hög prestanda, transient svar och kontroll.

  • Avancerade analysmodeller av ej sammantryckbara vätskekylningssystem
  • Användarna kan ansluta komponenter fritt efter behov, vilket gör det enkelt att skapa icke-standardmässiga kylsystem
  • Plug and play-kompatibilitet med andra Modelica-bibliotek för värmehanteringsanalys
  • Stöd för komprimerbara och icke-komprimerbara vätskeflöden
  • Fullständigt stöd för utveckling, utvärdering och optimering av kontrollsystem
  • Egenskapsmodeller finns också tillgängliga för de vanligaste kyl- och köldmedlen

 

 

Liquid Cooling Library
Hämta Dymola nu