Modelica-systembibliotek

Heat Exchanger Library ()

Heat Exchanger Library

Det Modelica-baserade Heat Exchanger Library möjliggör effektiv modellering av kylare, värmeväxlare och flera värmeväxlare i kombination, för industriella och fordonsindustriella tillämpningar. Biblioteket är perfekt för konstruktion och dimensionering av värmeväxlare och analys av effekten av flera värmeväxlare. De detaljerade och geometribaserade värmeväxlarmodellerna lämpar sig för konstruktion av kyl- och värmesystem.

Broschyr om Heat Exchanger Library

beskrivning

Konstruera och dimensionera element och värmeväxlarkonfigurationer för värmehanteringssystem i fordonsbranschen.

  • Betydligt sänkta kostnader med effektiv modellering och simulering av element och konfigurationer
  • Geometribaserade värmeväxlarmodeller som möjliggör snabba systemsimuleringar
  • Eget gränssnitt mot Liquid Cooling Library för fullständig hantering och konstruktion av värmesystem
  • Betydligt kortare systemutvecklingstider med snabb och korrekt modellering och simulering av system
  • Utvecklat i samarbete med kunder från flera olika branscher
  • Noggrann modellering av dynamiska effekter av flera kombinerade värmeväxlare
  • Importera och integrera Simulink-modeller
  • Fullständigt FMI-stöd (Functional Mockup Interface)

 

Heat Exchanger Library
Hämta Dymola nu