Modellbaserade definitioner

Ökad noggrannhet i verksamheten

Metoden med modellbaserade definitioner är en beprövad och naturlig progression som gör att rätt information blir tillgänglig när som helst och var som helst. Den ökar produktkvaliteten och minskar kostnaderna med upp till 90 procent. Metoden gör att alla enkelt kommer åt alla tillverknings- och arbetsinstruktioner och alla efterföljande processer från ett och samma ställe. Den ger också en enda spårbar källa för efterlevnad av bestämmelser och standarder.  Du kan fortfarande skapa och använda 2D-ritningar, men de används nu endast för kommunikation och inte som referens, och de är alltid uppdaterade.

I den konceptuella fasen blir det enkelt att referera till och återanvända 3D- och 2D-data. Nya 3D-koncept kan snabbt genereras från befintliga 2D-layouter.
Du kan arbeta snabbare under detaljkonstruktionsfasen och definiera komponenten med exakthet, komplett med toleranser och infogningar – direkt i 3D. ”Tolerancing Advisor”-verktyget förenklar processen genom att kontrollera och föreslå lösningar för komponenter och sammanställningsvillkor. Du kan snabbt applicera toleransscheman på produktfamiljer och komponenter som liknar varandra. Under granskningsfasen är den fullständiga produktdefinitionen tillgänglig för alla, var och när som helst. Du får stöd för integrerad konstruktion i realtid och granskning på olika teknikområden. Detta gör det möjligt att identifiera och hantera fel på ett tidigt stadium.

Tillverkning och andra nedströmsaktiviteter gynnas av direkt integrering och tillgång till den fullständiga produktdefinitionen i 3D. Användare nedströms kan skapa egna specialiserade vyer och fatta bättre beslut med korrekta data. Du kan skapa skisser på begäran för att assistera produktions- och installationsavdelningarna, samtidigt som det blir enkelt att skapa dokumentation för hela företaget.

FÖRDELAR

 • Det blir enkelt att referera till och återanvända 3D- och 2D-data. 
 • Nya 3D-koncept kan snabbt genereras från befintliga 2D-layouter.
 • Arbeta snabbare och definiera komponenter med exakthet, komplett med toleranser och infogningar – direkt i 3D. 
 • Den fullständiga produktdefinitionen tillgänglig för alla, var och när som helst. Du får stöd för integrerad konstruktion i realtid och granskning på olika teknikområden. 
 • Tillverkning och andra nedströmsaktiviteter gynnas av direkt integrering och tillgång till den fullständiga produktdefinitionen i 3D.
 • Användare nedströms kan skapa egna specialiserade vyer och fatta bättre beslut med korrekta data.
 • Du kan skapa skisser på begäran, vilket gör det enkelt att skapa dokumentation för hela företaget.

ROLLER OCH ALTERNATIV

 • 3D Master Conceptual Designer

  Utforska och utforma innovativa lösningar med en realtidsplattform för samarbete

  Visa mer
 • 3DMaster Designer

  Fullständiga 3D-modellbaserade definitioner säkerställer överensstämmelse mellan 3D-konstruktion samt toleranser och kommentarer i 2D

  Visa mer