Mekanisk konstruktion

Multi-Discipline Mechanical & Shape Designer

Med rollen CATIA Multi-Discipline Mechanical & Shape Designer kan du skapa och färdigställa mycket komplexa mekaniska produkter och komponenter, från koncept- till detaljfasen. För det ändamålet får du den största processomfattningen med bland annat högkvalitativt ytskapande, komponent-, plåt- och svetskonstruktion, sammanställningar, mekanikrörelser, granskning av 3D-modeller och ritningsgenerering. Tack vare total integrering med 3DEXPERIENCE-plattformen kan olika team dela ändringar på objektnivå och arbeta samtidigt med samma produkt. Konstruktionsprocessen blir också snabbare eftersom användare också kan dra nytta av alla CATIA-modellfunktioner, inklusive däribland direkt modelleringsteknik, funktionsbaserad konstruktion, ett avancerat funktionsbaserat förhållningssätt, toleranta modelleringsfunktioner samt konstruktionsautomatisering med Knowledgeware.

beskrivning

En kraftfull uppsättning program som gör det möjligt att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt, inklusive avancerad och komplex ytkonstruktion.

  • Samarbete i realtid: arbeta parallellt och dela via 3DEXPERIENCE-plattformen
  • Konceptkonstruktion: skapa praktiska koncept för detaljerade konstruktioner med hjälp av 2D- eller 3D-teknik
  • Detaljerad konstruktion: effektivisera detaljerade konstruktioner av grova delar och kontrollera genomförbarheten för att säkerställa tillverkningskraven.
  • Enhetligt användargränssnitt: snabba upp konstruktionen med naturliga ändringar och sammanhangsberoende ingrepp
  • Plåt- och svetskonstruktion: minska konstruktions-och tillverkningsfelen med processorienterade funktioner för plåt- och svetskonstruktion
  • Sammanställningar och kinematik: konstruera och animera komplexa kinematiska mekanismer
  • Produktgranskning: detektera och spåra interferenser. Kontrollera viktfördelningen och analysera digitala modeller med relevanta produktutvecklingsdata
  • Automatisering av kunskapsdesign: utnyttja resurser, hämta modelleringsmetoder och återanvänd intuitiva mallar
  • Intuitiva ritningar: skapa associativa layouter med flera vyer, dimensioner och tillhörande materialförteckningar
  • Avancerad ytkonstruktion: utöka mekaniska produkter med avancerade och högkvalitativa former

 

Multi-Discipline Mechanical & Shape Designer