Mekanisk konstruktion

Multi-Discipline 3DMaster Mechanical Designer

Med rollen CATIA Multi-Discipline Mechanical Designer kan du skapa och färdigställa avancerade mekaniska produkter och komponenter, från koncept- till detaljfasen. För det ändamålet får du den största processomfattningen med bland annat komponentkonstruktion, plåt- och svetskonstruktion, sammanställningar, mekanikrörelser, granskning av 3D-modeller, modellbaserad definition (fullständig konstruktionsdefinition direkt i 3D-modellen) och ritningsgenerering på begäran. Tack vare total integrering med 3DEXPERIENCE-plattformen kan olika team dela ändringar på objektnivå och arbeta samtidigt med samma produkt. Konstruktionsprocessen blir också snabbare eftersom användare också kan dra nytta av alla CATIA-modellfunktioner, inklusive däribland direkt modelleringsteknik, funktionsbaserad konstruktion, ett avancerat funktionsbaserat förhållningssätt samt konstruktionsautomatisering med Knowledgeware.

beskrivning

En kraftfull uppsättning program som gör det möjligt att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt, med en enda fullständig produktdefinition i 3D.

  • Samarbete i realtid: arbeta parallellt och dela via 3DEXPERIENCE-plattformen
  • Konceptkonstruktion: skapa praktiska koncept för detaljerade konstruktioner med hjälp av 2D- eller 3D-teknik
  • Detaljerad konstruktion: effektivisera detaljerade konstruktioner av grova delar och kontrollera genomförbarheten för att säkerställa tillverkningskraven.
  • Enhetligt användargränssnitt: snabba upp konstruktionen med naturliga ändringar och sammanhangsberoende ingrepp
  • Plåt- och svetskonstruktion: minska konstruktions-och tillverkningsfelen med processorienterade funktioner för plåt- och svetskonstruktion
  • Sammanställningar och kinematik: konstruera och animera komplexa kinematiska mekanismer
  • Produktgranskning: detektera och spåra interferenser. Kontrollera viktfördelningen och analysera digitala modeller med relevanta produktutvecklingsdata
  • Automatisering av kunskapsdesign: utnyttja resurser, hämta modelleringsmetoder och återanvänd intuitiva mallar
  • Modellbaserad definition: färdigställ konstruktionsdefinitionen direkt i 3D-modellen med funktionella toleranse4r och anteckningar
  • Associativa ritningar: skapa associativa layouter på begäran med flera vyer, dimensioner och tillhörande materialförteckningar
Multi-Discipline 3DMaster Mechanical Designer