Sjöfarts- och offshoreindustrin

Steel Outfitting Designer

Rollen Steel Outfitting Designer är framförallt avsedd för sjöfart och offshore, energi- och processbranschen, gas-, vatten- och elbranschen och byggbranschen, men kan även användas inom andra branscher. Den är avsedd för kunder som arbetar med konstruktion av utrustningskomponenter och -system, fundamentkonstruktion och utrustningsplacering.

Rollen Steel Outfitting Designer innehåller användarvänliga och produktiva funktioner som uppfyller stålutrustningskonstruktörernas behov. Mönstringssystem för till exempel ledstänger, vindrutor och gångbroar ger stöd för funktionell och detaljerad konstruktion. Konstruktion av stålfundament täcks i detaljkonstruktionen, och arbetet med instanser och placering av utrustning är mycket flexibelt och produktivt. Med rollen Steel Outfitting Designer kan du utföra analyser i ett mycket tidigt skede av den ordning och det material som krävs.

beskrivning

Med Steel Outfitting Designer kan du effektivisera konstruktionen och placeringen av utrustningskomponenter genom grundläggande utrymmeshantering, komponentkonstruktion och komponentplacering. Med den här rollen kan du konstruera snabbare, göra tidigare uppskattningar, minska antalet fel och omarbetningar.

 • PLM-exponerad modell
  • Anpassa kategorierna och koppla företagsattribut.
  • Inbyggd integrering med PLM-baserade processer (tillverkning och upphandling)
  • Infrastrukturintegrering via omfattande automatisering.
 • Fundamentkonstruktion
  • Fullständig användning av infrastruktur för strukturdetaljkonstruktion
  • Integrering med tillverkning, produktion och planering
  • Anpassat kommando för kopplingsdetaljer per sammanställningskomponenter och svetsfogar
  • Svetsintegrering i bågsvetsningsprogrammering för svetsrobotar.
 • Utrustning
  • Guideledd installation förenklar inlärningen.
  • Stort utbud av positioneringsfunktioner (yta, kurva, punkt, axel)
  • Manipulering av enstaka och flera delar med linjalinformation
  • Avståndspositionering från valfri referensgeometri
  • Anpassad grafikersättning för 2D-rapporter
  • Anpassning av grafikersättning per 2D-rapporteringstyp (elektrisk, hydraulisk eller förenklad med mera)
  • Omfattande automatisering av placering för validering och ändringar av konstruktioner.

 

Steel Outfitting Designer