Knowledge Engineering

Product Performance Assessment ()

Product Performance Assessment

En komplex sammanställning består ofta av tusentals detaljer. Processen CATIA Product Experience gör det möjligt för tekniker och konstruktörer att spåra vikten för en sammanställning i 3DEXPERIENCE-navigeringsplattformen, utan att behöva öppna alla komponenter i CATIA-editorn

Under produktkonstruktionsprocessen kan vikt- och hållbarhetsansvariga personer eller maskiningenjören analysera vikt- och tröghetsmomentsinformation på alla sammanställningsnivåer, med hänsyn till konfigurerade och filtrerade produkter om nödvändigt.

Viktfördelningen är klart synlig. Volymer, vikttoleranser och konfidensandelar är också lätt åtkomliga. Rapporteringen av viktdefinitioner gör det möjligt att snabbare komma fram till viktens färdighetsgrad i den globala modellen.

Kontakta en försäljare

beskrivning

Fullständig granskning av massaegenskaper så att du kan kontrollera överensstämmelse med viktkriterier:

  • Manöverpaneler för hantering av massaegenskaper
  • Viktberäkningar på produktstrukturens högre nivåer
  • Lägg samman vikten (beräknas utifrån tillverkarens uppgifter) relaterade toleranser och konfidensvärden
Product Performance Assessment
Kontakta en försäljare