Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

Semiconductor IP Classifier ()

Semiconductor IP Classifier

Med Semiconductor IP Classifier kan användarna organisera ett företags globalt spridda immateriella rättigheter i en katalog. Det underlättar sökning och jämförelse och gör att konstruktioner kan återanvändas på ett effektivt sätt. IP-katalogen kan skräddarsys efter företagets produkt- och affärsmiljö och presentera olika klassificerade visningar beroende på användarens åtkomsträttigheter.

Hämta datablad

beskrivning

Tid till marknaden på halvledarmarknaden har blivit en avgörande faktor när det gäller att skapa vinst tidigt i en produkts livscykel. Produkternas komplexitet och bredd har gått om produktivitetsvinsterna som behövs för att företag ska kunna bibehålla en konkurrensmässig fördel. Det är viktigt att ha verktyg som ökar utvecklingstakten för produktinnehåll för att man ska kunna göra konstruktion och produktion mer effektiva.

Återanvändning av produktinnehåll har visat sig sänka tidsåtgången för produktkonstruktionen med 70 %. Infrastrukturen för att katalogisera, hitta och hantera återanvändbara data är en viktig del i att göra dessa besparingar möjliga. Eftersom ett ineffektivt återanvändningssystem kan minska de faktiska besparingarna kommer ett system som passar företagets affärs- och databehov att bli mer använt och är avgörande för att omsätta de potentiella besparingarna till resultatvinster.

Semiconductor IP Classifier gör det möjligt för användarna att komma åt bibliotek med produktinnehåll som är anpassade efter deras behov och ger enkla funktioner för sökning och navigering. Oavsett om man använder den hierarkiska trädbrowsern eller de kraftfulla parametersökfunktionerna kan användarna snabbt och säkert söka igenom lagringsplatserna grundligt för att hitta den bästa träffen för sökkriterierna. Detta i sin tur maximerar återanvändningen av och kostnadseffektiviteten för företagets immateriella rättigheter.  

Semiconductor IP Classifier ger också ett gränssnitt för halvledardata som hanteras av konstruktörer med Software and System-on-a-Chip Designer. Användarna kan flytta konstruktionsdata direkt till IP-katalogen för återanvändning eller referenslänka direkt till katalogen, vilket gör att originalet kan ligga kvar på projektservern.