Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

IP Security Manager ()

IP Security Manager

IP Security Manager används till att bibehålla ramverket för klassificeringar för av säkerhetsregler och undantag som auktoriserar och förhindrar otillåtet utlämnande av immateriella rättigheter (IP) inom 3DEXPERIENCE®-plattformen.

Hämta datablad

beskrivning

IP Security Manager gör det möjligt för företag att klassificera data på rätt sätt med definierade säkerhetsregler (baserat på företag, medborgarskap, fysisk plats och kombination) och undantag i ett utvärderat uttryck. Med den här klassificeringen kan filtret skydda data mot otillåtet utlämnande inom 3DEXPERIENCE®-plattformen. Klassificeringsramverket är ett komplement till de allmänna åtkomstkontrollerna som finns i 3DEXPERIENCE-plattformen och implementerar beskrivningen av kategorispecifika regler som måste uppfyllas av alla användare som försöker komma åt en datapost.

IP Security Manager definierar och bibehåller klassificeringen av informationsposter i 3DEXPERIENCE-plattformen och klassificeringen som inkluderar tillhörande säkerhetsregler och undantag. Den klassificeringsinformationen används av plattformsalternativet IP Controlled Access för att fastställa om någon ska få åtkomst till eller nekas den begärda dataposten.

Den här metoden för att klassificera och tillämpa dataposter i 3DEXPERIENCE-plattformen (internt eller efter federation) innebär att en enda instans av 3DEXPERIENCE-plattformen kan hantera alla relevanta produktdata i företaget och säkert dela den informationen enligt organisation, nationalitet eller fysisk plats. Utan den här funktionen kan företag tvingas skydda immateriella egendomar genom att lagra data i fysiskt separata system – vilket medför inkonsekvenser, processfördröjningar och extrakostnader.