Industriell design

Product Industrial Designer

Product Industrial Designer är en idealisk arbetsflödeslösning för formgivning och konstruktion från ritning till komponent. Du kan integrera konstruktionsskisser och ultrasnabb modellering av 3D-koncept med underordnade ytor, avancerad ytmodellering, realtidsvisualisering, fotorealistisk rendering och snabba prototyper utifrån en människa i 3D.

Den här användarrollen förenklar processen för industridesign från 2D- och 3D-skisser, koncept och detaljerad ytmodellering för att konstruera visualisering och validering. Här sammanförs de intuitiva egenskaperna hos kreativa 2D-ritningsgester för 3D-skisser, snabb och enkel utforskning av 3D-koncept med virtuell lermodellering, kraften hos trogen 3D-ytmodellering och interaktiv rendering i realtid för visning av konstruktioner. Alla dessa funktioner är helt integrerade, vilket främjar kreativitet och innovation i konstruktionsarbetet.

beskrivning

En fullständig och enhetlig arbetsflödeslösning för industriell design med allt från 2D- och 3D-skiss, konceptmodellering, detaljerad och teknisk ytmodellering till visualisering av konstruktioner:

  • Komplett lösning för industriell design
  • Användarvänlig 3D-modellering som gör att du snabbt kan börja skapa i 3D
  • 3D-skisser
  • Virtuell lermodellering i 3D
  • Verktyg för avancerad ytmodellering
  • Interaktiv realtidsrendering
  • Ritning och samarbete
  • 3D-utskrift
  • Konstruktion utifrån 3D-återgiven människa
  • Versioner för användning lokalt och i molnet
Product Industrial Designer