Global teknisk utveckling och produktsupporthantering

Product Engineer with New Part Request ()

Product Engineer with New Part Request

Med Product Engineer with New Part Request kan företag definiera och standardisera ett företags komponentutveckling och process för leveranskedjeplanering så att de kan garantera att nya komponenter kan tillverkas internt eller köpas av kvalificerade leverantörer innan den globala produktionen inleds.

Hämta datablad

beskrivning

Allt mer komplicerade affärsförhållanden, produkter och processer påverkar verksamhetsmarginalerna och får företagen att söka affärslösningar som gynnar innovation och ger högre effektivitet.  I de flesta branscher idag behöver nya produkter utvecklas mer komplext och snabbare än vad många företag hinner med att tillverka. En av de största flaskhalsarna i processen är planeringen av leveranskedjan för nya komponenter inför produktionen.  När nya produkter införs med marknadsspecifika funktioner och alternativ ökas komplexiteten i leveranskedjan för nya delar ytterligare.

Med Product Engineer with New Part Request kan företag innovera och höja effektiviteten inom den globala produktutvecklingen genom att implementera följande rekommenderade verksamhetsmetoder:

  • Minska antalet konstruktions- och BOM-fel och möjliggör innovation med automatiskt skapade och uppdaterade datadrivna och helt anslutna produktvyer för flerdisciplinär konstruktion.
  • Förkorta tiden för lansering på flera marknader genom att skapa förutsättningar för parallella affärsprocesser, inklusive planering av leverantörskomponenter, direkt baserat på materialspecifikationen för konstruktion (EBOM).
  • Ge globala produktteam, inklusive globala leveranskedjor, förutsättningar för att effektivt samarbeta, godkänna och implementera produktändringar genom en gemensam och automatiserad process.