Global teknisk utveckling och produktsupporthantering

Manufacturing BOM Manager

Manufacturing BOM Manager

Manufacturing BOM Manager ger företag en omfattande lösning för hantering av tillverkning och materialspecifikationer som möjliggör bättre överföring av konstruktionsmaterial till spridda tillverkningsanläggningar. När det implementeras med Product Engineer kan man få ett smidigt flöde i global produktutveckling och tillverkningsprocesser.

Hämta datablad

beskrivning

Allt mer komplicerade affärsförhållanden, produkter och processer påverkar verksamhetsmarginalerna och får företagen att söka affärslösningar som gynnar innovation och ger högre effektivitet. I de flesta branscher idag behöver nya produkter utvecklas mer komplext och snabbare än vad många företag hinner med att tillverka. En av de största utmaningarna inom den globala produktutvecklingen är att upprätthålla överensstämmelse mellan en samlad, konsoliderad global materialspecifikation för konstruktion med flera, anläggningsspecifika materialspecifikationer för tillverkning.  När nya produkter införs, ofta med marknadsspecifika funktioner och alternativ, försvåras samkörningen av konstruktion och tillverkning ytterligare.

När Manufacturing BOM Manager används med Product Engineer kan företag innovera och höja effektiviteten inom den globala produktutvecklingen genom att implementera följande rekommenderade verksamhetsmetoder:

  • Minska antalet konstruktions- och BOM-fel och möjliggör innovation med automatiskt skapade och uppdaterade datadrivna och helt anslutna produktvyer för flerdisciplinär konstruktion.
  • Effektivisera produktlansering på flera platser genom att möjliggöra parallella affärsprocesser för konstruktion, tillverkning, leveranskedja, efterlevnad, kvalitet och tjänster direkt baserat på materialspecifikationen för konstruktion.
  • Ge globala produktteam förutsättningar för att effektivt samarbeta, godkänna och implementera produktändringar genom en gemensam och automatiserad ändringsprocess.

 

Manufacturing BOM Manager möter ett antal specifika affärsutmaningar för global tillverkning, bland annat:

  • Sänka kostnader och höja produktkvalitet genom att skapa förutsättningar för återanvändning av komponenter över flera tillverkningsanläggningar.
  • Sänka kostnader och höja produktkvalitet genom att skapa förutsättningar för centraliserad planering av leveranskedjan för inköpta komponenter. Det innefattar godkännande och spridning av tillgängliga alternativa eller ersättande komponenter över flera tillverkningsanläggningar.
  • Förkorta cykeltider, minska arbetsbördan och antalet fel för analys och implementering av konstruktionsändringar mellan olika tillverkningsanläggningar med hjälp av en automatiserad, intelligent process för allt från konstruktion till tillverkningsändringar.
  • Minska antalet inkonsekvenser och manuell koordination av serialiserade komponenter genom att tillhandahålla möjligheten att planera, skapa, uppdatera och koppla enhetsspecifika materialspecifikationsstrukturer för branscher som kräver enhetsbaserad tillverkning och spårbarhet.