Global teknisk utveckling och produktsupporthantering

Collection Developer ()

Collection Developer

Collection Developer ger företag inom konsumentprodukter en enda miljö för att hantera utvecklingen av produktfärger, material och delar med möjlighet att ange säljardata och produktkostnad. Collection Developer utför utvecklingsuppgifter över alla funktionsteam för att spåra produktutveckling, godkännanden och ansvar. Företag kan reagera snabbt på en ändring i produktkrav, källa eller efterfrågan.

beskrivning

Företag inom konsumentprodukter behöver utveckla produkter som utnyttjar en ständigt föränderlig global leveranskedja och ställs samtidigt inför utmaningar med minskad utveckling, konkurrensmässigt pris och ökat behov av transparens i leveranskedjan som driver stränga standarder för efterlevnad.

Företag inom konsumentprodukter vill särskilja sig och skapa en konkurrensmässig fördel. Collection Developer tar itu med de behoven genom att:

  • Anpassa och samordna konstruktion, inköp och leverantörer tidigt i konstruktionsprocessen för att effektivisera tidskrävande iterationer av produktprovgranskningar och placeringsbeslut som uppfyller efterlevnadsstandarder.
  • Standardisera produktutvecklingsprocesser, procedurer och kvalitetsstandarder över hela företaget.
  • Spåra milstolpar och utvecklingsprestanda för att säkerställa punktligt levererade produkter som uppnår de planerade målen.
  • Mäta produktutveckling och konstruktionsprestanda genom att spåra prover och fastställa mätvärden för målprestanda, som användning och bruttomarginalandel.
  • Skapa en informationsinfrastruktur som automatiserar och integrerar produktdata, affärsprocesser och utvecklingsflöde över hela produktlivscykeln.

 

Collection Developer gör att företag snabbt kan införa en modern, skalbar företagslösning för konstruktion och utveckling för att ta produkterna från trend till design, inköp, tillverkning och till kunden. Collection Developer levereras komplett med branschspecifika bästa metoder för produktdesign, däribland fördefinierade arbetsprocesser, branschspecifika datamodeller, rapporter, rollbaserade användargränssnitt och funktioner för dokumenthantering. Collection Planner har visat sig hjälpa företag inom modedesign och konsumentprodukter att lösa de strategiska utmaningarna med ökad global konkurrens, kortare produktlivscykler och att reagera på konsumentkraven som ändras efter säsong.