Global teknisk utveckling och produktsupporthantering

Problemfria samarbeten i hela organisationen

Möjliggör materialhantering under hela produktlivscykeln – från konstruktion till tillverkning, och hela vägen till färdig produkt och underhåll.

Viktiga fördelar

 • Underlätta återanvändning av komponenter och standardisering på global nivå, och optimera arbetet med produkthantering, konstruktion, tillverkning och upphandling.
 • Ge globalt utspridda tillverkningsorganisationer tillgång till materialspecifikationer och annan information som rör produktutveckling, vilket underlättar samarbete i realtid mellan olika teknikområden.

ROLLER OCH ALTERNATIV

 • Product Engineer

  Samarbeta genom hela företaget med en enda definition av konstruktionsdelar

  Visa mer
 • Manufacturing BOM Manager

  Bibehåll global anpassning mellan konstruktioner och flera tillverkningsanläggningar

  Visa mer
 • Product Engineer with New Part Request

  Bättre effektivitet och återanvändning av nya delar.

  Visa mer
 • Collection Developer

  Reagera snabbt på växlingar i säsongsbetonade krav, material och produkter

  Visa mer
 • Product Specification Engineer

  Intelligent information för återanvändning och påverkansanalys för ändringshantering

  Visa mer
 • Product Architect

  Hantera produkternas konceptuella och kommersiella aspekter och maximera återanvändningen av befintliga immateriella rättigheter och tillgångar.

  Visa mer