Global konstruktionshantering

Software and Systems-on-a-Chip Designer ()

Software and Systems-on-a-Chip Designer

Med Software and System-on-a-Chip Designer möjliggörs samarbete kring konstruktion av programvara och halvledare. Det gör att ändringar kan hanteras effektivt från flera håll inom företaget. Data kan hanteras både på detaljerad fil-/katalognivå och på en "modulär" abstraktionsnivå. Konstruktionsdata från enskilda team kan smidigt integreras i konstruktioner på högre nivåer.

beskrivning

I Software and System-on-a-Chip Designer används en unik modulär metod för hantering av konstruktionsdata som är optimerad för effektiv återanvändning av konstruktioner och samarbete mellan flera platser. IP-block hanteras som moduler och sätts hierarkiskt samman till konstruktioner som är korrekt byggda. Data hanteras på filnivå inom en modul, och på modulär abstraktionsnivå som hierarkiska kopplingar mellan moduler. När konstruktionen ändras replikeras nya data automatiskt till varje konstruktionsplats i modul- och filcacher och delas mellan arbetsytor. Den här infrastrukturen för datadelning ger högsta möjliga prestanda och säkerställer att diskutrymmet används på absolut effektivaste sätt. Det kan vara särskilt viktigt när det gäller stora maskin- och programvarukonstruktioner. Inställningar och anpassningar av konstruktionsverktygens konfiguration kan också delas mellan konstruktionsplatser, vilket säkerställer att allt konstruktionsarbete utförs i en kontrollerad konstruktionsmiljö. Hierarkiska datastrukturer kan kopieras och synkroniseras automatiskt när ändringar görs med Hierarchical Product Structures i 3DEXPERIENCE®. Det ger en nära integrering med företagsprogram för hierarkisk defektspårning och företagstäckande hantering av immateriella rättigheter.