Global konstruktionshantering

Collaborative Innovation

Med Collaborative Innovation får konstruktionsteam en skalbar onlinemiljö för hantering av produktkonstruktion, multifysiksimuleringar och planering av tillverkningsprocesser med högsta möjliga spårbarhet och flexibilitet. Miljön är skalbar och kan användas av allt från små konstruktionsföretag till globalt verksamma företag och deras leveranskedjor.

Hämta datablad

beskrivning

Collaborative Innovation bygger på en gemensam arkitektur för datahantering för konstruktionscentrerade, tillverknings-/produktionscentrerade och simuleringscentrerade processer.  Dess onlinemiljö gör att mellanstora till stora företag snabbare kan få ut fler innovativa produkter på marknaden.  Här finns viktiga funktioner för migrering och kompatibilitet som gör att befintliga data kan användas inom nya projekt.

Den avancerade tekniken i Collaborative Innovation gör att konstruktioner kan återanvändas genom åtkomst till ett komponentbibliotek och informationsutbyte mellan partner. Användarna av Collaborative Innovation kan arbeta med fördefinierade konstruktionsuppgifter och utföra analyser av konstruktionseffekter för att utvärdera möjliga alternativ och ändringar. Funktionerna kan utökas ytterligare med ett stort utbud av tillvalslicenser som gör att användarna kan arbeta på konfigurerade produkter, hantera och spåra konstruktionsändringar, utföra fullständiga digitala valideringsprocesser och genomföra omfattande störningsanalyser.

När Collaborative Innovation används med CATIA® 3DEXPERIENCE® är det den enda tekniken på marknaden som hanterar datadriven konstruktion:

Konstruktörer kan skapa och hantera konstruktionen direkt online med 3DEXPERIENCE-plattformen istället för lokalt på utcheckade data som kan vara utdaterade.

Konstruktörer har ständig åtkomst till den virtuella realtidsprototypen från alla platser. Det hjälper dem att höja produktiviteten och utnyttja global konstruktionspersonal till att utveckla innovativa produkter.

Konstruktörer kan använda sig av förbättrad samtida konstruktion genom att göra det möjligt för teamen att arbeta samtidigt på en produktsammanställning. Det går tack vare den unika möjligheten att hantera sammanställningar i databasen istället för i filer. Det gör att teammedlemmarna snabbare kan enas om målkonstruktionen, vilket kortar ned hela cykeltiden.

När Collaborative Innovation utökas med Configuration Management är följande möjligt i hanteringen av CATIA 3DEXPERIENCE:

Konstruktörer kan definiera alla produktvarianter inom en enda konfigurerad produktstruktur utifrån globala marknadsbehov tack vare kapaciteten för konstruktion i en konfigurerad kontext. Det gör att företag kan uppnå samtidig produktlansering.

Konstruktörer kan hämta komponenter från påverkade varianter i realtid under en ”maximerad” eller ”överbelastad” konstruktionssession, vilket gör att de kan enas om den bästa konstruktionen betydligt snabbare. Det uppmuntrar till återanvändning av konstruktioner och gör att företagen kan erbjuda fler varianter till lägre kostnad.

Collaborative Innovation är inte begränsat till hantering av CATIA 3DEXPERIENCE. Det kan även hantera material som skapats med MCAD-program som CATIA® V5, SOLIDWORKS® V1, NX™, Creo, Pro/ENGINEER, AutoCAD, Solid Edge och Inventor, samt med ECAD-program från Cadence® Allegro, Mentor Graphics och Zuken. Anslutningar till CATIA V5 och SOLIDWORKS medföljer i Collaborative Innovation medan tilläggslicenser finns för andra anslutningar.

Oavsett vilket CAD-verktyg som används är konstruktionsinformationen tillgänglig för alla kompletterande processer. Antingen direkt eller via synkronisering med materialspecifikationen för konstruktion. Det gör att den senaste konstruktionsstatusen och -informationen kan granskas som en del av processer som kravhantering, programhantering, upphandling, efterlevnad av materialkrav och produktkvalitet.

Collaborative Innovation