Flödessystem

Fluid 3D Systems Designer

Fluid 3D Systems Designer

Rollen Fluid 3D Systems Designer täcker fysisk konstruktion i 3D och tillverkningsförberedelse av slangar (exempelvis hydrauliska och pneumatiska) rörsystem, värme, ventilation och luftkonditionering i den digitala modellen av en produkt. Den ingår i den fullständiga och integrerade flödesprocessen och är nära synkroniserad med rollen Systems Schematic Designer.

Du får också verktyg som definierar fysiska system för både hårda och böjbara rör, från definition av grundläggande routing till detaljerade konstruktioner. Det blir möjligt med hjälp av intelligent komponentplacering baserat på standardmässiga och konstruktionsrelaterade regler som är i linje med företagets samlade kunskap. Verktygen gör det dessutom möjligt att snabbt söka konstruktionsinformation och generera rapporterar baserade på alla komponentparametrar. Med en helt digital modell säkerställer du en exakt konstruktion samtidigt som du sparar tid, minimerar felen och sänker kostnaderna.

Rollen Fluid 3D Systems Designer kan kombineras med 3DEXPERIENCE-plattformen och låter användarna hantera konstruktionsprocessen för sina flödessystem – hela vägen från funktionell konceptkonstruktion till produktion av detaljerade tillverkningsdata.

Kontakta en försäljare

beskrivning

En integrerad miljö för utveckling av 3D-flödessystem för fysisk konstruktion av rör-, slang-, värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem i den digitala modellen.

  • Skapa och hantera rörsystemdiscipliner, inklusive slang-, rördragnings, värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem.
  • Funktionsdriven placering av rör- och slangkomponenter.
  • Utveckling från konceptuell till detaljerad konstruktionslayout.
  • Integrerade dynamiska konstruktionsregler.
  • Intelligent modifiering av objekt och vägar för slang- och rördragning.
  • Sök efter och analysera komponenter och konfigurationer för rör- och slangkomponenter.
  • Anpassningsbara rapportdefinitioner och ritningar.
Fluid 3D Systems Designer