Konstruktion av fästelement

Förenkla det komplexa, sammanställ med precision

Flygteknikingenjörer måste skapa och hantera komplexa strukturer med fästelement som kan uppgå till tusentals nitar, svetsställen och bindningsytor. Med sådana sammanställningar leder upptäckter av fel på ett sent stadium oundvikligen till överskridna kostnader och förseningar. Felaktiga standarder och missar i den definierade modellsekvensen är exempel på typiska fel.

En av de viktigaste orsakerna till dessa fel är användning av flera osynkroniserade program under produktutvecklingsprocessen. Konstruktions- och tillverkningsingenjörer arbetar ofta i separata system. De förlitar sig på informationsutbyte i form av rapporter, ofta kalkylark, och utan strukturerad synkronisering är det vanligt med fel.

CATIA-lösningen för fästelement ger en integrerad plattform med särskilda fastsättningsfunktioner som är anpassade för branschens behov. Detta gör det möjligt för konstruktions-, metod- och tillverkningsingenjörer att arbeta på samma virtuella sammanställning, med samma specifikationer, standarder och regler.

Den här lösningen bygger på 3DEXPERIENCE-plattformen och har stöd för integrerad produktutveckling, livscykelhantering, ändrings- och konfigurationshantering samt integrering med DELMIA-tillverkningsprogram. Inga fler utbytesfel eller feltolkningar – oavsett sammanställningens komplexitet.

FÖRDELAR

 • Ett stabilt program för effektiv navigering och analys av fastsättningslänkar och definitioner
 • Sammanställ företagsregler för att minimera fel
 • Hantera dina standarder i din egen miljö
 • Lättanvända kontroller
 • Ändringshantering: konsekvensanalys och länkhantering
 • Produktutvecklings- och tillverkningsteam arbetar i samma miljö, vilket förenklar informationsutbytet.

 

ROLLER OCH ALTERNATIV

 • Fastener Designer

  Förenkla konstruktionen och hanteringen av komplexa sammanställningar med många fästelement

  Visa mer