Ergonomi

Work Safety Engineer

Med Work Safety Engineer kan planerare skapa virtuella och verklighetstrogna dockor med standardantropometri (mänskliga kroppsmått).

Hämta datablad

beskrivning

Med Work Safety Engineer kan planerare skapa virtuella arbetare med standardantropometri (mänskliga kroppsmått).  De kan placera dem i en 3D-modell och utvärdera det mänskliga samspelet inom arbetsplatsen. Med Work Safety Engineer kan de enkelt definiera vanliga uppgifter utifrån fördefinierade aktiviteter som att lyfta och placera föremål, gå och använda enheter och verktyg i en tillverkningsmiljö.

Den innehåller ett brett utbud manipulerings- och analysverktyg som gör ergonomiutvärdering tillgängligt för alla 3DEXPERIENCE®-användare.

  • Sänk kostnaderna genom tidig integrering av mänskliga faktorer i arbetsplatsens utformning
  • Minska risken för skador
  • Registrera och återanvänd ergonomiska företagsstandarder
Kontakta en försäljare