Samarbete genom hela företaget

AutoVue 2D Viewer ()

Med AutoVue 2D Viewer kan användare av CAD-program och andra program visa, markera och samarbeta synkroniserat eller osynkroniserat med konstruktionsdata via 3DEXPERIENCE®-plattformen.

Hämta datablad

beskrivning

Möjligheten att dela information genom hela företaget är ett måste för dagens globala företag. AutoVue 2D Viewer ger en automatiserad, elektronisk och säker metod för visning av dokument och 2D CAD. Det gör det möjligt att granska och samarbeta utan att behöva öppna de program dokumenten skapades i.

AutoVue 2D Viewer