Elsystem

Systems Schematic Designer

Systems Schematic Designer

Genom el- och flödessemantik möjliggör rollen Systems Schematics Designer ett helt integrerat arbetsflöde som kopplar systemarkitekturdefinitioner fram till detaljerad 3D-konstruktion av el- och flödessystem. Systemarkitekter kan dra nytta av funktionella och logiska arkitekturer och anslutbarhet med disciplinspecifika utökningar av den logiska modellen, till exempel kablage, kabeldragning, nät, koppling, rör, ventiler, utrustning etc.

Rollen Systems Schematic Designer gör det enklare att optimera konstruktionsprocessen för el- och flödessystem genom ett effektivt användargränssnitt och automatisering av vanliga uppgifter.

Kontakta en försäljare

beskrivning

Rollen Systems Schematic Designer ger disciplinspecifika intelligenta ritningar för lednings-, slang-, rör-, värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem:

  • Multidisciplinär schematisk tillämpning för kablage, kabel-, slang- och rördragning, värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem
  • Från principdiagram till ritningar med fullständiga detaljer
  • Integrering i globala konstruktionsprocesser (från logiska till fysiska)
  • Objektexponering i databaser
  • Intelligenta ritningsobjekt
  • Flexibel generering av rapporter

 

Systems Schematic Designer