Elsystem

Cabletray 3D Systems Designer

Cabletray 3D Systems Designer

Rollen Cabletray 3D Systems Designer möjliggör intelligent konstruktion och utplacering av elkabelstegar för dragning av elkablar i den fullständiga fysiska modellen. Du kan använda specifikationer och regelbaserade konstruktioner av komponenter för kabelstegar och dragningar som tar hänsyn till bransch- och företagsstandarder. Du kan även använda komponentkataloger i enlighet med projekt- och företagsspecifika preferenser. Du kan härleda detaljerade tillverkningsritningar och -rapporter från den fysiska konstruktionen

Obs! Rollen Cabletray 3D Systems Designer ingår också i rollen Electrical 3D Systems Designer (ELG).

beskrivning

Integrerad 3D-miljö för utveckling av elkabelstegar för fysisk konstruktion av kabelstegar utifrån den fullständiga digitala modellen

Kabeldragning i 3D och detaljkonstruktion av kabelstegsystem

Standard- och regelbaserade metoder

Avancerad nätverksmodifiering

Flexibel rapportgenerering

Integrerad konstruktionsvalidering

Ritningsutvinning- och isometri

 

Cabletray 3D Systems Designer