Elsystem

Electrical Designer

Electrical Designer är ett tillägg som ska användas utöver en mekanikroll och täcker den fysiska konstruktionen av kablage inom den digitala modellen av en produkt. Den är en del av hela den integrerade elektriska processen och har funktioner för nära synkronisering med rollerna Systems Schematic Designer och Electrical Harness Manufacturing Engineer.

Rollen Electrical Designer är en processpecifik lösning för konstruktion av fysiska kablage. Den här lösningen bygger på logiska specifikationer (kopplingsscheman) och är integrerad med kablagetillverkningen. Genom realistisk 3D-simulering av kablagestrukturering i en integrerad miljö minskar den här kraftfulla lösningen konstruktionstiden och ökar den generella kvaliteten i storskaliga elsystem. Den förbättrar även konstruktionen genom realistiska deformeringar av böjbara kablage genom att ta hänsyn till miljöförhållanden som gravitet och autentiska icke-linjära beteenden som karakteriserar kablaget och dess skydd.

beskrivning

En integrerad elutvecklingsmiljö i 3D som möjliggör fysisk konstruktion av kablage inom den digitala modellens kontext.

  • Synkronisera kopplingsscheman med 3D-konstruktioner och höj kvaliteten och konsekvensen för elsystem
  • Konstruera och optimera elkablage i 3D korrekt i den fullständiga produktens kontext
  • Ta reda på exakta kablagediametrar och kabellängder genom att dra 3D-kablar
  • Minska behovet av kostsamma fysiska prototyper och sänk kostnaderna för konstruktion och tillverkning

 

Electrical Designer