Kompositutveckling

Composites Laser Projection Operator

Med rollen CATIA Composites Laser Projection Operator som är integrerad i 3DExperience-plattformen kan tillverkningsförberedare skapa och redigera utdata från laserprojektioner.

Med den kan tillverkare projicera formen på de skikt som ska läggas på gjutningen av operatören, vilket förbättrar placeringen.

Det omfattar stöd för de större laserprojektorleverantörerna.

Laserprojicering av kompositmaterial består av två delar:

  • Laserprojektionsexporten som genererar filer i formaten .ply och .cal.
  • Läsaren av laserprojektionsfiler som läser .ply-filerna och visar deras innehåll i 3D-området.

Dessa två delar startas i Composites Manufacturing Preparation.

beskrivning

Med alternativet Composites Laser Projection Operator kan du skapa och redigera laserprojektionsfiler för verkstadsgolvet.

  • Helt integrerad i CATIA Composites Manufacturing Preparation
  • Definition av målpunkter och skikt/kärnor/skärningar för export
  • Förskjutning utifrån kärnprov (vulkad/ovulkad)
  • Laserpunktskontroll (tessellation)
  • Visualisering av normalvektorer för laser
  • Export i filformaten .ply och .cal
  • Läsare av laserprojektionsfiler för .ply-filer

 

Composites Laser Projection Operator