Kompositutveckling

Composites Braiding Designer

Composites Braiding Designer

Rollen Composites Braiding är skapad för avancerad simulering av fiberflätning. Det gör det möjligt för konstruktörer att visualisera fiberdragning på komplexa ytor och optimera maskinparametrar för önskade fiberriktningar.

Composites Braiding Designer sköter även generering av korrekt spindel för önskade fibervolymfraktioner. Det minskar massan och ger en enhetlig virtuell process i vilken den befintliga manuella flätprocessen planeras.

Det generella värdet är att det går snabbare att förbereda för tillverkning, att det krävs färre fysiska prototyper och att kvaliteten för flätade produktionskomponenter ökar.

Kontakta en försäljare

beskrivning

Effektivisera konstruktionen av kompositkomponenter genom simulering av flättillverkningsprocessen (Braiding Manufacturing Process)

 • Verktyg för lagermodellering baserade på associativa 3D-funktioner
 • Optimerade parametrar för flätningsmaskin och material som uppfyller mekaniska krav
 • Avancerad flätningsproduktionsanalys
  • Förutsägelse och visualisering av fiberdragning på komplexa ytor i en avancerad simuleringsmiljö.
  • Kontroll över rutnätsparametrar under simuleringen för ökad exakthet
  • Verktyg för flera typer av avancerad flätningsproduktionsanalys (bland annat avvikelse, täckning, tjocklek och konkavitet) med kontroll över analysresultaten
 • Korrekt automatiskt genererad spindelform utan fysiska prototyper
  • Kontroll över rutnätsparametrar under generering av spindelform
Composites Braiding Designer
Ladda ned whitepaper om "Composites Engineering"