CAD-kopplingar och -konverterare

Converter for NX ()

Med hjälp av Converter for NX™ kan användarna återanvända eller migrera NX-programdata i 3DEXPERIENCE®-plattformen.

beskrivning

Användarna kan importera exakt NX-geometri i form av en mosaikliknande representation och använda den i nedströmsprocesser, t.ex. konstruktionsgranskning, granskning av digitala modeller, konstruktion i sitt sammanhang och tillverkning. Exakt NX-geometri kan även migreras till en representation av exakt geometri så att användarna kan använda konverterade data i 3DEXPERIENCE®-program för aktiviteter inom konstruktion, simulering och tillverkning.

NX-filer kan konverteras synkront eller asynkront. Konverteringen från NX till en 3DEXPERIENCE-representation blir ”som ny” och lagras som nya huvuddata för delen och produkten. Ingen länk till den ursprungliga NX-filen sparas.

Converter for NX