CAD-kopplingar och -konverterare

Converter for Creo and Pro/ENGINEER ()

Med hjälp av Converter for CREO and Pro/ENGINEER kan användarna återanvända eller migrera CREO®- och Pro/ENGINEER®-programdata i 3DEXPERIENCE®-plattformen.

beskrivning

Användarna kan importera exakt CREO- och Pro/ENGINEER-geometri i form av en mosaikliknande representation och använda den i nedströmsprocesser, t.ex. konstruktionsgranskning, granskning av digitala modeller, konstruktion i sitt sammanhang och tillverkning. Exakt CREO- och Pro/ENGINEER-geometri kan även migreras till en representation av exakt geometri så att användarna kan använda konverterade data i 3DEXPERIENCE-program för aktiviteter inom konstruktion, simulering och tillverkning.

CREO- och Pro/ENGINEER-filer kan konverteras synkront eller asynkront. Konverteringen från CREO eller Pro/ENGINEER till en 3DEXPERIENCE-representation blir ”som ny” och lagras som nya huvuddata för delen och produkten. Ingen länk till den ursprungliga CREO- eller Pro/ENGINEER-filen sparas.

Converter for Creo and Pro/ENGINEER