CAD-kopplingar och -konverterare

Connector for STEP ()

Med hjälp av Connector for STEP kan användarna återanvända eller migrera STEP-programdata (Standard Exchange for Product Model) till 3DEXPERIENCE®-plattformen. Med Connector for STEP kan användarna importera STEP i form av en mosaikliknande representation eller en representation av exakt geometri och använda den i processer som konstruktionsgranskning, granskning av digitala modeller, konstruktion i sitt sammanhang, tillverkning och simulering.

beskrivning

STEP är en internationell produktdatastandard (ISO 10303) som innehåller en datortolkad definition av de fysiska och funktionella egenskaperna hos en produkt under hela dess livscykel. STEP-formatet är en standard inom flygindustrin och används ofta inom fordonsindustrin. STEP är en värdefull datautbyteslösning för ett antal olika affärsprocesser, däribland konfigurationskontroll av tredimensionell mekanisk konstruktion.

Connector for STEP ger en snabbare innovationsprocess och förbättrad kvalitet genom att låta användarna dela STEP-filer. En leverantör kan t.ex. ta emot en konstruktion i en STEP-fil och sedan dela filen med intressenter. När STEP-filen importeras i 3DEXPERIENCE-plattformen konverteras den till DS CGR-format. STEP-innehållet kan användas vid konstruktion i sitt sammanhang, och cheferna har tillgång till de senaste leverantörsuppgifterna vid förberedelse av konstruktionsgranskningsmöten.

Connector for STEP