CAD-kopplingar och -konverterare

Connector for Mentor Graphics Expedition Enterprise ()

Connector for Mentor Graphics Expedition Enterprise hanterar Mentor Graphics Expedition Enterprise-konstruktioner för en snabbare produktutveckling. Den använder samarbetsfunktionerna för konstruktionsteam i Collaborative Innovation, vilket underlättar en samordnad PCB-konstruktionsprocess och leder till färre konstruktionsändringar och lägre produktionskostnader.

Hämta datablad

beskrivning

Fungerande delning och hantering av rätt konstruktioner i hela värdekedjan (ett företags leverantörer, partner och kunder) är avgörande för ett företags förmåga att lansera produkter på marknaden snabbt och rätt första gången. I PCB-konstruktioner kompliceras det här arbetet av flera faktorer, t.ex. att elektroniska konstruktioner ökar exponentiellt i komplexitet (vilket skapar data på flera gigabyte) och att företagen har geografiskt utspridda konstruktionsteam i flera tidszoner. När konstruktions- och tillverkningsfunktioner fortlöpande utförs utanför organisationens väggar blir det allt viktigare att alla som bidrar till PCB-konstruktionsprocessen har fullständig åtkomst till den allra senaste konstruktionsinformationen, när de behöver den och var de än befinner sig.

Med Connector for Mentor Graphics Expedition Enterprise kan PCB-utvecklingsteamen samarbeta under kortkonstruktionsprocessen, och sömlöst samla in, spåra, skydda och leverera information om produktkonstruktionen i system för elektronisk datorstödd konstruktion (ECAD) och andra företagsprogram.

Connector for Mentor Graphics Expedition Enterprise erbjuder ett enkelt men säkert system för hantering av arbetsgrupps- och företagsdata. Det integreras direkt i ECAD-konstruktionsmiljöer, så att en konstruktör enkelt kan dela elektroniska konstruktionsdata med andra konstruktörer, företagsanvändare och partner.

Connector for Mentor Graphics Expedition Enterprise är avsedd att samverka med Collaborative Innovation för att skapa en samarbetsmiljö för hantering av konstruktionsdata från flera elektroniska verktyg och/eller verktyg för mekanisk datorstödd konstruktion (MCAD). Användarna kan:

  • Hantera data för både DxDesigner-scheman och Expedition PCB-layouter som ett enskilt objekt
    • Ge projektledarna möjlighet att släppa hela konstruktionen som en CAD-modell
    • Skapa härledda utdata (dvs. tillverkningsdata som genereras automatiskt av ECAD-programmet)
    • Hantera konstruktionsvarianter enligt definitionen i ECAD-programmet, var och en med sina egna härledda utdata
    • Tilldela konstruktionen till arbetsytans mappar för att underlätta samarbete

Synkronisera attribut mellan CAD-biblioteket och delarna i 3DEXPERIENCE®-plattformen

Connector for Mentor Graphics Expedition Enterprise