CAD-kopplingar och -konverterare

Connector for IGES ()

Connector for IGES importerar IGES-datafiler (Initial Graphics Exchange Specification) för användning i hela företaget. När IGES-data har importerats till 3DS CGR-format kan de hanteras med livscykelkontroller och är tillgängliga under konstruktion och andra nedströmsprocesser.

Hämta datablad

beskrivning

IGES är ett neutralt dataformat som möjliggör digitalt informationsutbyte mellan CAD-system. Med IGES kan en CAD-användare dela produktdatamodeller i form av representationer av kretsscheman, linjesegment, friformsytor och solidmodellering. Program som stöds av IGES omfattar traditionella konstruktionsritningar, modeller för analys och andra tillverkningsfunktioner.

Connector for IGES möjliggör återanvändning eller migrering av IGES-data. Mosaiklika IGES-representationer kan användas för konstruktionsgranskning, granskning av digitala modeller och konstruktion i sitt sammanhang. När exakt IGES-geometri migreras kan den användas med 3DEXPERIENCE®-program för konstruktion och simulering av en produkt och dess tillverkningsprocesser.

Connector for IGES ger en snabbare innovationsprocess och förbättrad kvalitet genom att låta användarna dela IGES-filer. Ett OEM-företag kan t.ex. ta emot en konstruktion i IGES-filer från leverantörer och sedan dela filen med andra intressenter.