CAD-kopplingar och -konverterare

Connector for DesignSync DFII ()

Connector for DesignSync® DFII ger hantering av Cadence®-konstruktionsdata, i antingen CDBA-format (Cadence DataBase Access) eller OpenAccess-format. Den utökar funktionerna för hantering av konstruktionsdata för Software and System-on-a-Chip Designer.

Hämta datablad

beskrivning

Connector for DesignSync DFII integrerar Software and System on-a-Chip Designer med den grafiska Cadence DFII-miljön (Design Framework II) för konstruktion av integrerade kretsar (IC), även känd som Virtuoso, för identifiering och effektiv hantering av konstruktionsdata i Cadence-biblioteket. Den grafiska Cadence DFII IC-konstruktionsmiljön ändras genom tillägg av menyer och kommandon för Software and System-on-a-Chip Designer. Konstruktörerna kan utföra åtgärder för hantering av konstruktionsdata (DDM), t.ex. incheckning, utcheckning eller taggning, utan att lämna den välbekanta grafiska Cadence-miljön och utan att behöva hantera de faktiska samlingarna av filer och kataloger – som representerar Cadence-objekt, t.ex. schematiska diagram – på disken.

EDA-datamedvetenhet – identifiering av Cadence-bibliotek

Datamedvetenhet är viktigt eftersom data som skapats och ändrats med verktyg för EDA (elektronisk konstruktionsautomatisering), t.ex. ett schematiskt diagram eller en fysisk layout från Cadence, normalt inte lagras på disken som en enda fil. Ett konstruktionsobjekt som ett schematiskt diagram består snarare av en specifik filuppsättning. Om ett DDM-system ska kunna spara en versionshistorik över ändringar i det schematiska diagrammet måste filuppsättningen hanteras som en grupp. Filgruppen kallas även en ”samordnad” uppsättning eller ett ”samlingsobjekt”. Samlingsobjekten lagras i en större katalogstruktur, ett så kallat ”bibliotek”. Ett Cadence-bibliotek består av ”celler” och en cell kan innehålla flera ”vyer”, dvs. modeller som används för olika ändamål, t.ex. en schematisk vy, en layoutvy osv.

Software and System-on-a-Chip Designer identifierar Cadence DFII-bibliotek på disken, så att de inte förväxlas med vanliga kataloger och filer. Hanteringen av samlingsobjekt sker öppet för slutanvändaren. När en användare skickar ett kommando om utcheckning av en version av ett schematiskt diagram utförs automatisk utcheckning av rätt version av alla medlemsfiler i samlingsobjektet. Samlingens medlemsfiler versionskontrolleras individuellt, och en mappning bibehålls mellan konstruktionsobjektets version och versionerna av de medlemsfiler som utgör objektversionen. Datalagringen på DDM-lagringsplatsen är effektiv eftersom endast de medlemsfiler i en samling som ändrats med en redigeringsåtgärd lagras i den nya versionen av konstruktionsobjektet. Och eftersom konstruktionsobjektet hanteras som en ”samling” förhindrar verktyget att ändringar utförs direkt i enskilda medlemsfiler, vilket kan leda till att objektet som helhet skadas.

Användargränssnittet

Med Connector for DesignSync DFII ger identifiering av Cadence-data användarna möjlighet att arbeta med välbekanta konstruktioner som bibliotek, celler och vyer. Menyer för Software and System-on-a-Chip Designer läggs till i den grafiska Cadence-miljön och dess kommandon visas i menyer i verktyget för hantering av Cadence-biblioteket. Kommandon integreras i Cadence-miljön via både Cadence SKILL-API:t och lagret för hantering av generiska data (GDM). Menyer läggs till via SKILL-API:t och funktionerna för automatisk utcheckning/incheckning aktiveras via GDM-lagret. I lämpliga fall överlagras Synchronicity®-kommandon i Cadence-menyer i bibliotekshanteringsverktyget.

DDM-åtgärder kan, förutom att användas på bibliotek, celler och vyer, även utföras på en ”datakategori". Om ett bibliotek med standardceller t.ex. har kategoriserats med typer som ”FlipFlop” kan alla ”FlipFlop”-typer checkas ut för redigering med samma åtgärd.

 

En unik funktion som kan användas för att utföra datahanteringsåtgärder baserade på konstruktionens ”hierarki” ingår också. Kunskaper om en konstruktion får du genom att gå igenom instanshierarkin med hjälp av Cadence SKILL-funktioner. Ett Cadence-bibliotek kan t.ex. innehålla konstruktionsblock av typen ALU och MULTIPLIER. Om högsta nivåns ALU-schema hämtas kan du skicka kommandot ”Synchronicity > Tag > Hierarchy”, vilket identifierar och taggar varje version av varje instans i de lägre nivåernas scheman. Nivån på det hierarkiska djupet kan kontrolleras. Du vill kanske t.ex. tagga hierarkin för en standardcellkonstruktion, men inte gå ned i representationerna av själva standardcellerna på transistornivå. När en hierarki har taggats kan den hämtas till en ny arbetsyta. Resultatet blir att ett eller flera bibliotek kan hämtas, med giltiga Cadence-biblioteksstrukturer som skapats på disken, men de lokala biblioteken innehåller endast de celler/vyer som utgör ALU-konstruktionens hierarki. Det här är ett exempel på funktionen att konstruera en arbetsyta med en delmängd av informationen i Cadence-bibliotek som lagrats på DDM-lagringsplatsen.

 

Vissa åtgärder blir mer effektiva om du utför dem med Software and System-on-a-Chip Designer-produkter i stället för att köra kommandona från Cadence-miljön. När ett nytt projekt startas är det t.ex. typiskt att flera bibliotek får genomgå revisionskontroll. I Cadence måste du välja ett bibliotek innan du kan utföra några åtgärder, och på grund av den begränsningen måste varje bibliotek checkas in separat vid incheckning av flera bibliotek. Om ett projekt består av t.ex. 50 bibliotek blir det en tröttsam syssla. Med hjälp av Software and System-on-a-Chip Designer-produkter kan du checka in alla 50 biblioteken med ett enda kommando.

Connector for DesignSync DFII