CAD-kopplingar och -konverterare

Hantera mekaniska och elektriska data och systemkonstruktionsdata

Med 3DEXPERIENCE-plattformen kan företag hantera mekaniska data, elektriska PCB-data och system-on-a-chip-konstruktionsdata så att ändringar kan kontrolleras formellt samtidigt som samarbetet underlättas. Dessa data kan antingen hanteras i ursprungsformat med en koppling till CAD-programverktyget, eller konverteras till samma format som används med 3DEXPERIENCE.

 • För mekaniska CAD-data kan kunderna välja bland kopplingar och konverterare för de senaste versionerna från PTC, Siemens PLM och AutoDesk
 • För hantering av CAD-data i ursprungsformat för elektrisk PCB och system-on-a-chip finns det kopplingar för de senaste versionerna från Zuken, Cadence, Mentor och Synopsys
 • Dessutom kan både kopplingar och konverterare användas med ett flertal olika dataformat, bland andra IGES, STEP, IFC, XMpLant, ACIS och ICEM Surf.

ROLLER OCH ALTERNATIV

 • Connector for IGES

  Importera IGES-datafiler så att geometrin kan användas under konstruktion och andra nedströmsprocesser.

  Visa mer
 • Connector for Collection Adobe Creative Suite

  Skapa produktinnehåll för klädkollektioner i Adobe Illustrator och dela det med hela företaget via 3DEXPERIENCE®-plattformen.

  Visa mer
 • Converter for STEP Multidiscipline

  Återanvänd, dela och migrera STEP-data mellan CAD-system och 3DEXPERIENCE®-plattformen

  Visa mer
 • Converter for XMpLant

  Konvertera XMpLant-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation

  Visa mer
 • Converter for IFC

  Konvertera IFC-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation

  Visa mer
 • Converter for ACIS

  Konvertera ACIS-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation

  Visa mer
 • Converter for AutoCAD

  Konvertera AutoCAD-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation

  Visa mer
 • Converter for Inventor

  Konvertera Inventor-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation

  Visa mer

YTTERLIGARE ROLLER OCH ALTERNATIV

 • Converter for NX

  Konvertera NX-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation

 • Converter for Parasolid

  Konvertera Parasolid-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation

 • Converter for Creo and Pro/ENGINEER

  Konvertera Creo- och Pro/ENGINEER-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation

 • Connector for DesignSync Synopsys CD

  Integrerar Software and System-on-a-Chip Designer med den grafiska Synopsys Custom Designer-miljön.

 • Connector for DesignSync Milkyway

  Integrerar Software and System-on-a-Chip Designer med den grafiska Synopsys Galaxy-miljön.

 • Connector for DesignSync DFII

  Integrerar Software and System-on-a-Chip Designer med den grafiska Cadence Virtuoso-miljön.

 • Connector for STEP

  Importera STEP-data och använd dem i konstruktion och nedströmsprocesser

 • Connector for Creo and Pro/ENGINEER

  Maximera värdet av dina Creo- och Pro/ENGINEER-konstruktionsdata med datahantering och samarbete samtidigt som du arbetar i ditt eget...

 • Connector for Solid Edge

  Maximera värdet av dina Solid Edge-konstruktionsdata med datahantering och samarbete samtidigt som du arbetar i ditt eget användargränssnitt.

 • Connector for NX

  Maximera värdet av dina NX-konstruktionsdata med datahantering och samarbete samtidigt som du arbetar i ditt eget användargränssnitt.

 • Connector for AutoCAD

  Maximera värdet av dina AutoCAD-konstruktionsdata med datahantering och samarbete samtidigt som du arbetar i ditt eget användargränssnitt.

 • Connector for Inventor

  Maximera värdet av dina Inventor-konstruktionsdata med datahantering och samarbete samtidigt som du arbetar i ditt eget användargränssnitt.

 • Connector for Cadence Allegro HDL

  Maximera värdet av dina Cadence Allegro HDL-konstruktionsdata för mönsterkort med innovation genom samarbete.

 • Connector for Mentor Graphics Expedition Enterprise

  Maximera värdet av dina Mentor Graphics Expedition Enterprise-konstruktionsdata för mönsterkort med innovation genom samarbete.

 • Connector for Mentor Graphics Design Manager

  Maximera värdet av dina Mentor Graphics Design Manager-konstruktionsdata för mönsterkort med innovation genom samarbete.

 • Connector for Zuken CR-5000

  Maximera värdet av dina Zuken CR-5000-konstruktionsdata för mönsterkort med innovation genom samarbete.

 • Connector for DesignSync CTS

  Konfigurera Software and System-on-a-Chip Designer för identifiering och hantering av komplexa konstruktionsdatatyper.

 • Converter for Solid Edge

  Konvertera Solid Edge-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation