Avancerad ytmodellering

Class A Expert

Rollen Class-A Modeler erbjuder ett program för ytbehandling som förbättrar kvaliteten hos former som skapas med programmet Generative Shape Design.

Dessa nya användningsområden och verktyg ger CATIA-användare direkta fördelar inför en mängd olika utmaningar som förekommer i alla branscher. Freeform Shape Design hjälper CATIA-användare att nå högre nivåer av ytkvalitet och sofistikering i allt från utförande eller upplevd kvalitet hos produkter som kräver hög ytkvalitet, till komplexa ytor för lofting i flygindustrin eller blad till vindturbiner i elindustrin.

Kontakta en försäljare

beskrivning

Den här tilläggsrollen utökar rollen Class-A Modeler med en ytterligare uppsättning avancerade verktyg för transportkonstruktion:

  • Verktyg för kreativ modellering av underliggande ytor
  • Tekniska ytmodelleringsverktyg
  • Avancerad modellering av explicita ytor
  • Analys- och kontrollverktyg för produktutveckling
  • Global deformeringslösning
  • Dedikerade funktioner för konvertering och förbättring av formkvalitet
Class A Expert