SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE-lösningar

Conceptual Designer ()

Med SOLIDWORKS® Conceptual Designer förenklas den tidiga konceptutformningen. Dess intuitiva arbetsflöde och användargränssnitt gör att du snabbt och enkelt kan bygga virtuella prototyper med realistisk funktion. Skissa på komponentformer, lägg till fjädrar, motorer och gravitation, och se hur SOLIDWORKS Conceptual Designer validerar idéerna i realtid på skärmen. Du kan testa idéerna i förväg med så stor detaljrikedom du behöver med hjälp av realistiska 3D-modeller innan du lägger tid och pengar på den detaljerade konstruktionen.

beskrivning

Med SOLIDWORKS Conceptual Designer förenklas arbetet med konceptutformning så att du kan använda den som en affärsfördel. Vanligen går närmare en tredjedel av den totala projekttiden åt till mekanikkonceptutformningen, med i genomsnitt sex konstruktionsiterationer. När 98 procent av företagen tar fram koncept genom samarbete blir den potentiella påverkan på ledtider och kostnader tydlig, och det blir avgörande att datahantering och kommunikation sker transparent.

Med SOLIDWORKS Conceptual Designer får du en flexibel och innovativ miljö för konceptutformning. Den är kompatibel med SOLIDWORKS 3D CAD-program, så att du kan fokusera på att snabbt lösa konstruktionsutmaningar och utveckla, verifiera och presentera konceptet och sedan enkelt överföra det till byggstrukturer för komponenter och sammanställning. Konstruktionsfilerna är alltid uppdaterade och säkra i och med att filerna sparas kontinuerligt. I och med åtkomst via molnet till alla data kan utvecklingsteamen kommunicera med varandra oberoende av plats och tid så att de enkelt kan innovera och samarbeta.