Produktplanering och programhantering

Project Team Member

Project Team Member

Med Project Team Member kan företag arbeta mot noll förseningar genom att förenkla kommunikationen av status, risker och problem med projektuppgifter. Projektstyrningen sker osynligt i takt med att användarna slutför sina produktutvecklingsuppgifter.

Hämta datablad

beskrivning

Alla företag står inför ständigt kortare livscykler för produkter för att i rätt tid kunna möta nya behov på globala marknader. Det har lett till ett ökat antal samverkande produktutvecklingsprogram, vilket gör det nödvändigt att samverkande konstruktionsmetoder också används. Det leder dock också till ökad komplexitet på grund av parallell aktivitet inom olika avdelningsteam. Om cykeltiderna ska kunna optimeras måste de olika avdelningsteamen koordineras i syfte att förhindra överbelastade resurser och flaskhalsar.

Företag kan inte längre förlita sig på att manuellt samla in projektstatus när de ställs inför de ständigt ökade behoven av samverkande utveckling, komplexa produktportföljer och snävare tidsramar. Den tid som läggs på att söka efter och omvandla data och genomföra fysiska möten med ett flertal deltagare måste undvikas och undanröjas.

Med Project Team Member kan du göra det, eftersom uppdateringen av projektuppgifters status ingår i 3DEXPERIENCE®-systemet. Systemet även används till att utveckla och hantera material som tillhandahålls för att utföra projektuppgiften. Det gör att projektledningsfunktionerna kopplas direkt till användarnas verktyg så att rapporteringsstatusen inte blir till en börda. Beroendet av manuell statusinhämtning minskas eller undanröjs helt.

När användarna kan rapportera uppgiftsstatus via sina normala arbetsuppgifter möjliggörs konceptet med ”osynlig styrning”. Alternativet till osynlig styrning är att teammedlemmarna kommunicerar status på informella sätt som via e-post, eller att projektledare tvingas att manuellt samla in och sammanställa statusuppdateringar. Det här är mycket arbetskrävande och tidsödande. Dessutom är informationen alltid inaktuell eftersom utvecklingen fortsätter omedelbart efter att statusen rapporterats. Ineffektivitet och ofullständiga eller sena data gör effektivt beslutsfattande till en fråga om intuition istället för om data. Med Project Team Member undanröjs dessa problem.