Produktplanering och programhantering

Project Manager

Project Manager

Med Project Manager kan företag sätta upp målsättningar om noll förseningar i produktplanering och -utveckling och uppnå optimala cykeltider inom begränsningar för omfattning, kapacitet och resurser. Företag kan koncentrera sig på de mest lönsamma produkterna och standardisera klassledande affärsprocesser genom hela företaget.

Hämta datablad

beskrivning

Alla företag står inför ständigt kortare livscykler för produkter för att i rätt tid kunna möta nya behov på globala marknader.  Det har lett till ett ökat antal samverkande produktutvecklingsprogram, vilket leder till ett behov av samverkande konstruktionsmetoder.  Det leder dock också till ökad komplexitet på grund av parallell aktivitet inom olika avdelningsteam.  Om cykeltiderna ska kunna optimeras måste de olika avdelningsteamen koordineras i syfte att förhindra överbelastade resurser och flaskhalsar.   

Om vi tittar på en klassisk produktvinstkurva är det uppenbart varför det är så viktigt att optimera cykeltiderna.  Alla produkter medför inledande kostnader innan de ger någon avkastning.  I takt med att en produkt utvecklas och förfinas, ska intäkterna täcka de inledande kostnaderna och leda till vinster. Mot slutet av produktens livscykel försöker företagen ta den ur produktion innan intäkterna blir lägre än kostnaderna och vinsten sjunker. Om processer för produktutvecklingshanteringen införs som gör att cykeltiderna kortas ned sker produktlanseringen tidigare, vilket i sin tur gör att intäkterna också kommer tidigare.  Det gör att vinstkurvan förflyttar sig vänsterut och till och med kan öka eftersom ett företag kan utnyttja marknadstillfällen innan konkurrenterna hinner reagera.

Med Project Manager kan du uppnå noll förseningar genom att koppla data från produktutvecklingen till projektutförandet.  Det innebär att projekthanteringen blir datadriven genom att kopplas till produktportföljen.  När kopplingen mellan de två processerna bryts på grund av att olika teknik används kan visserligen flera projekt definieras och spåras, men de förankras inte i de produktdata som skapas som en del av projektet.  Det gör det svårt att förstå och hantera problem i utförandet som har med produktplaneringsbeslut att göra eller portföljproblem relaterade till utförandeproblemen.

Med Project Manager och 3DEXPERIENCE®-plattformen går det att permanent koppla definitionen och utvecklingen av produktportföljen till spårning av de projekt som används till att styra den. Följderna av portföljbeslut kan snabbt utvärderas gentemot projektschemat. Det gör att projektledare kan vidta åtgärder för att lösa problem med full förståelse för hur produktportföljen påverkas.