Processplanering

Assembly Simulation Expert

Med Assembly Simulation Expert kan användare utföra studier av sammanställningens genomförbarhet i 3D.

Hämta datablad

beskrivning

Med de kraftfulla algoritmerna i Assembly Simulation Expert kan användare enkelt utveckla kollisionsfria del- och monteringsbanor automatiskt. Med hjälp av dessa intuitiva funktioner kan användarna upptäcka potentiella monteringsproblem och snabbt underrätta konstruktörer och andra medarbetare i ett tidigt skede, när det är enklare och billigare att göra ändringar. 

Med Assembly Simulation Expert kan du använda all typ av information gällande processplanering och 3D-layout genom att hämta den direkt och skapa banor utifrån den. Det gör att optimering och validering av den globala sammanställningsprocessen kan utföras på effektivaste sätt.

  • Definiera scenarier för sammanställningssimulering
  • Se produktionsgången, uppgift för uppgift, i resurskontexten
  • Redigera och ändra enkelt i banorna
Kontakta en försäljare