Utveckling av plastdelar och plastformar

Plastic Mechanical Designer

Plastic Mechanical Designer

Att konstruera och skapa formgjutna komponenter kräver en snabb och flexibel lösning baserad på toppmodern teknik, så att du kan hålla dig uppdaterad med de senaste konstruktionstrenderna på marknaden och ligga steget före konkurrenterna.

CATIA Plastic Mechanical Designer levererar ultrasnabb funktionell modellering för oöverträffad produktivitet och flexibilitet som omfattar den fullständiga processen från konstruktion till tillverkning av formgjutna komponenter. Lösningen uppfyller behoven hos företag som behöver en optimal metod för hantering av förändringar genom produktens hela livscykel.

Kontakta en försäljare

beskrivning

En omfattande uppsättning program som gör det möjligt att skapa tillverkningsklara formgjutna komponenter med hjälp av ultrasnabb funktionell modelleringsteknik:

  • Konstruktionerna tar alltid hänsyn till egenskaper för tillverkningsbarhet som konstant tjocklek, delningselement, dragriktning och lutningsvinklar.
  • Alla funktioner interagerar hela tiden med konstruktionens topologi, oavsett om de tillämpas i början eller slutet av processen.
  • Du kan snabbt skapa komplexa plastkomponenter som galler, ribbor, förstärkningar och knoppar med dedikerade kommandon.
  • Tillämpa kunskapsbaserade regler för bästa tekniska och tillverkningsanpassade konstruktionspraxis.
  • Användningsklara simuleringar av plastformsprutning som gör att du kan hantera tillverkningsfrågor som fyllningstider, flödesrestriktioner, luftinstängning, svetslinjer etc. i själva konstruktionsfasen.

 

Plastic Mechanical Designer
Kontakta en försäljare