Simulering av system i Modelica – 3DEXPERIENCE

SNABBARE UTVECKLING AV KOMPLEXA PRODUKTER OCH SYSTEM

Det är idag praxis att använda många olika modeller för att simulera beteendet hos komplexa system och produkter. Dessa modeller samverkar sällan med varandra och de existerar inte i en "aggregerad" miljö som tillåter en multi-fysiksimulering av hela den kompletta produktens system.

3DEXPERIENCE-plattformen använder Modelica-språket med öppen källkod och FMI-standarden (Functional Mockup Interface) för att snabbt modellera och simulera multi-fysikdynamik och kontrollsystem. Dessa system kan innehålla en kombination av mekaniska, elektriska, elektroniska, hydrauliska, termiska, styr-, elkraft- eller processorienterade egenskaper och komponenter.

Ytterligare information

Kontakta en försäljare

ROLLER OCH ALTERNATIV

  • Mechatronic Systems Engineer

    Skapa och validera komplexa mekatronikprodukter och -system med integrerad 3D-produktutveckling med Modelica-baserad flerdisciplinär simulering:

    Visa mer
  • Dynamic Systems Engineer

    Effektivare utveckling och granskning av system med komplex dynamik genom modellering och simulering:

    Visa mer